į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Savanorių susitikimas Kauno kurijoje (2006.12.14)

Gruodžio 14 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko advento susitikimas savanoriams. Visus metus įvairiose Bažnyčios šventėse ir renginiuose talkininkavę jaunuoliai iš Taize piligrimystės centro, taip pat Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Kauno medicinos universiteto aktyvieji studentai buvo pakviesti į šv. Mišias koplyčioje ir prieškalėdinę agapę.

Per šv. Mišias arkivyskupas Sigitas Tamkevičius padėkojo talkininkams, savo laiką aukojantiems tam, kad, pasak Šventojo Rašto, „grobtų dangaus karalystę“. Jaunimas pagiedojo Taize giesmių.

Vėliau salėje šio susitikimo dalyviams apie tarnavimo prasmę kalbėjo kun. Artūras Kazlauskas. „Atėjęs į žemę Kristus tarsi apvertė vadovo ir tarno pozicijas: dangaus karalystėje didžiausias tas, kuris moka tarnauti“, – sakė kun. A. Kazlauskas. Jis atkreipė dėmesį, jog savo mokiniams kojas mazgojantis Dievas žvelgia į žmogų ne iš aukšto, bet klūpėdamas, t.y. jam tarnaudamas. Kunigas kvietė naudotis Eucharistija – Kristaus artumu, nes priimdami šią malonę mokomės atiduoti save kitiems.

Arkivyskupas kaip padėką padovanojo savanoriams Naujojo Testamento knygų, prisiminęs, kad Šventojo Rašto skaitymas saugumo kalėjime jam buvusios pačios geriausios rekolekcijos. Šio vakaro dalyviai šiltai pabendravo tarpusavyje prisimindami įspūdžius iš Kryžiaus kelio, Devintinių procesijų Kaune, piligriminio žygio į Šiluvą bei Šilinių atlaidų, kur savanoriškai talkininkavo padėdami palaikyti rimtį ir tvarką.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt