į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Prieškalėdinis arkivyskupijos institucijų darbuotojų susitikimas (2006.12.21)

Gruodžio 21 d. Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojai tradiciškai Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje kartu šventė Eucharistiją, dėkojo Dievui už praeitus metus, o paskui laužė kalėdaičius agapėje Kauno kurijoje.

Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, kunigų seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas, VDU Katalikų teologijos fakultetui bei kitoms katalikiškoms institucijoms vadovaujantys dvasininkai - prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. dr. Artūras Jagelavičius ir kiti kunigai.

Savo homiliją arkivyskupas skyrė džiaugsmo temai, nes kaip tik džiaugsmo gaidų, artėjant Kalėdoms, Bažnyčioje pasigirsta vis daugiau. Ganytojas priminė krikščioniško džiaugsmo pagrindą – laukiame savo Gelbėtojo. „Nors pasaulis aplink siūlo ištisą džiaugsmo „industriją”, jis negali suteikti tikrojo džiaugsmo”, – tvirtino ganytojas. Jis dėkojo arkivyskupijos darbuotojams už metų darbus ir sakė, jog sąžiningai atliekamos pareigos taip pat yra džiaugsmo šaltinis. Bažnyčios darbuotojus arkivyskupas pavadino Kristaus pasiuntiniais, kurie, kaip ir kiekvienas pakrikštytas žmogus, turi tiesti Kristui kelią: „kuo labiau tai vykdome, tuo labiau turime vidinio džiaugsmo”. Sveikindamas su artėjančiomis šventėmis, arkivyskupas linkėjo tikro Kalėdų džiaugsmo, kuris lydėtų visą gyvenimą, o „Dievas kiekviename iš mūsų galėtų atnaujinti savo meilę”.

Bendruomeninėje maldoje institucijų darbuotojai kreipėsi į Viešpatį dėkodami už suvienijimą Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų šeimoje ir prašydami laiminti jų pastangas darbuotis Jo garbei. Atnašų procesijoje Senamiesčio vaikų dienos centro darbuotojos atnešė auklėtinių rankų darbo kalėdines dovanas, kuriomis vaikai dėkoja už aplinką, auginančią juos tikėjimo žmonėmis. Šeimos centro atstovės padovanojo žvakių Kauno arkivyskupijos kurijos bendruomenės koplyčiai, kad jų liepsna būtų užtarimo ženklu už darbuotojus, savanorius ir jų šeimas.

Mišių pabaigoje ganytojai palaimino jų dalyvius; arkivyskupas nuoširdžiai pakvietė visus į agapę kurijoje.

Arkivyskupijos pastoracijos bendradarbiai čia laužė kalėdaičius su savo ganytojais, linkėjo vieni kitiems džiaugsmingų šventų Kalėdų, nuoširdžiai pabendravo tarpusavyje. Darbuotojams taip pat nuoširdžiai padėkojo vysk. J. Ivanauskas, o arkivyskupas, pasidžiaugęs ypač pasiaukojama pasauliečių tarnyste Bažnyčioje, pasidalijo įspūdžiais iš savo apsilankymo Prezidentūroje ir Vyriausybėje, minėjo valdžios žmonių atvirą širdį Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus pasirengimo reikalams, taip pat Jono Pauliaus II piligrimų kelio projekto įgyvendinimui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt