į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pasaulinei ligonių dienai skirtos pamaldos Kaune ir Šiluvoje

Minint Pasaulinę ligonių dieną tradiciškai Kaune už ligonius buvo melstasi miesto gydymo įstaigose, jose įrengtose koplyčiose aukojant šv. Mišias, lankant ligonius, teikiant Ligonių sakramentą, palaiminant juos ir visus jais besirūpinančius medikus.

Vasario 12 d. Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK)  lankėsi arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Klinikų šv. Luko koplyčioje ganytojas vadovavo Eucharistijos liturgijai, koncelebravo klinikų kapelionai kun. Jonas Babonas ir kun. Mindaugas Pukštys. Pamaldose dalyvavo šios didžiausios mieste ir apskrityje gydymo įstaigos administracija, gydytojai, slaugytojai, aptarnaujantis personalas, čia besigydantys ligoniai. Savo pamoksle arkivyskupas pasidalijo popiežiaus Benedikto XVI žinia 15-osios Pasaulinės ligonių dienos proga atkreipdamas dėmesį, jog Šventasis Tėvas šiemet ypač ragina melstis už nepagydomai sergančius ligonius, kviesdamas juos savo kančią vienyti su Kristaus kančia, laimindamas ir pavesdamas Švč. M. Marijos užtarimui juos bei tuos, kurie kaip gerieji samariečiai gydo kenčiančiųjų fizines ir dvasines žaizdas. Per šv. Mišias giedojo medikių ansamblis „Kolegos”. Suteikęs ganytojiškąjį palaiminimą, vėliau arkivyskupas, lydimas KMUK Valdymo tarnybos direktoriaus Edmundo Varpioto, lankėsi Vaikų ligų klinikoje.

Vasario 9 d. gausiai dalyvaujant medikams ir ligoniams šv. Mišias Kauno apskrities ligoninėje aukojo Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Per pamokslą žmonių pastangas grąžinant kitiems sveikatą ar pagelbėjant kenčiantiems dvasininkas palygino su dieviškuoju darbu.

Vasario 11 d. VĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje šv. Mišias aukojo ir Ligonių sakramentą teikė Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos altarista kun. Jonas Račaitis. Vasario 15 d. Kauno II-ojoje klinikinėje ligoninėje lankysis Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis. Šv. Mišios, skirtos Pasaulinei ligonių dienai paminėti, bus aukojamos praeitų metų rudenį pašventintoje naujoje šios gydymo įstaigos koplyčioje.

Vasario 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje taip pat buvo melstasi už ligos ir kančios išbandymus patiriančius žmones: Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukotose šv. Mišiose arkiv. S. Tamkevičius išsakė šiemetinės Pasaulinės ligonių dienos Šventojo Tėvo intenciją ir kvietė melstis už nepagydomai sergančius, pavesti juos Šiluvos Dievo Motinos užtarimui. Sveikuosius, ypač jaunus žmones, ganytojas ragino būti jautresnius kito žmogaus kančiai, o atsidūrusius sunkioje ligoje negalvoti, jog  Dievas apleido ar baudžia: „jis  kviečia stovėti prie jo kryžiaus ir  kančia prisidėti prie savo pačių ir pasaulio išgelbėjimo".

Šias šv. Mišias iš Šiluvos šventovės transliavo Marijos radijas, tad jose galėjo dalyvauti namuose ar medicinos įstaigose besigydantys ligoniai bei jų globėjai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt