į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

„Bažnyčios kronikos” fondo apdovanoti asmenys (1999-2006 m.)

Ankstesniais metais Visuotinėje Bažnyčioje minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną arkivyskupas Sigitas Tamkevičius “Bažnyčios kronikos” fondo vardu yra išreiškęs padėką šiems asmenims:

1999 m.

Rūtai TUMĖNAITEI, katalikų radijo “Mažoji studija” redaktorei už Evangelijos vertybių skleidimą įvariomis žiniasklaidos priemonėmis;

Birutei GARBARAVIČIENEI, tuometinei dienraščio Kauno diena žurnalistei, už publikacijas Bažnyčios gyvenimo temomis;

Mildai ir Vygandui RAČKAIČIAMS, savaitraščio vaikams Kregždutė redaktoriams, už krikiščionišką vaikų švietimą;

Kultūros savaitraščio Žemaičių saulutė redakcijai už atviros krikščioniškoms vertybėms regioninės savimonės puoselėjimą;

2000 m.

Petrui KIMBRIUI už išskirtinę veiklą žiniasklaidos baruose antisovietiniame pogrindyje ir Nepriklausomybės metais;

2001 m.

Jūratei GRABYTEI, mėnraščio Žemės druska redaktorei, už kūrybingą evangelizacijos darbą rengiant plačiajai katalikų visuomenei skirtą žurnalą;

Angelei STATKUVIENEI, Kauno krašto laikraščio Tėviškės žinios žurnalistei, už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą ir bendruomeniškumo ugdymą regioninėje spaudoje;

2002 m.

Dalei ŠMERAUSKAITEI, Katalikų interneto tarnybos projektų koordinatorei, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą virtualiojoje erdvėje;

Gediminui ŽUKUI už pasiaukojantį tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai vadovaujant Bažnyčios žinioms bei KIT, už labai produktyvų Bažnyčios dokumentų vertimą, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą spaudos bei elektroninio komunikavimo priemonėmis;

Vaidai SAUMUOLYTEI, savaitraščio Veidas žurnalistei už aktyvų žurnalistinį darbą, vadovaujantis žurnalistinio padorumo ir krikščioniškųjų vertybių prioritetais;

2003 m.

 

Pauliui Vaidotui SUBAČIUI už vaisingą ilgametę veiklą ir krikščioniškųjų vertybių sklaidą įvairiose viešojo komunikavimo srityse;

2004 m.            

Tomui Viluckui už nuoseklų Bažnyčios mokymo perteikimą katalikiškojoje spaudoje ir kūrybišką Evangelijos vertybių sklaidą specialiojoje, regioninėje ir elektroninėje žiniasklaidoje;

Daliai JAZUKEVIČIŪTEI už ilgametį nekonformistinį žurnalistikos darbą, ypač už pastarųjų metų bioetikos kontroversijų akivaizdoje savaitraštyje Veidas paskelbtas publikacijas, puoselėjančias žmogiškąjį orumą bei pilietinę atsakomybę;

2005 m.

Jūratei Kuodytei už nuoseklų ir atsidavusį darbą rengiant Katalikų radijo Mažosios studijos laidas, už jautrų dėmesį paprastam, net atokiame miestelyje gyvenančiam, už kūrybišką Evangelijos vertybių skelbimą, pagarbų religinių išgyvenimų bei asmeninių liudijimų pristatymą.

Mykolui Drungai už ilgametį žurnalistikos darbą ir krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą rengiant Laisvosios Europos radijo laidas „Religija ir kultūra“, už pastaruoju metu skelbiamas apžvalgas ir komentarus per Lietuvos radiją bei internetinėje žiniasklaidoje ir už filosofijos tekstus, krikščionišku  požiūriu apmąstančius moralės ir visuomenės gyvenimo temas šiandienio pasaulio kontekste.

2006 m.

 

Vandai Ibianskai už ilgametį, kantrų bei kūrybišką krikščioniškosios žiniasklaidos plėtojimą ir už sėkmingai įgyvendintą tvarią iniciatyvą leisti katalikų mėnraštį šeimai „Artuma“.

 

Romui Sakadolskiui už ilgametę sąžiningą žurnalistinę veiklą, už nuoseklumą tarnaujant savo šalies piliečiams ir priespaudos, ir demokratijos sąlygomis, dalijantis talentu, žiniomis, patirtimi ir moralinėmis nuostatomis.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt