į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Prel. dr. V. S. Vaičiūno OFS monografijos sutiktuvės Katalikų teologijos fakultete (2007.09.27)

Rugsėjo 27 d. Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakulteto Maironio auditorijoje surengtas ilgamečio fakulteto dekano prel. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS ką tik pasirodžiusios monografijos „Pamokslų rengimas ir retorika“ pristatymas. Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos bei universiteto akademinių bendruomenių nariai, itin gausus ilgamečių prelato bičiulių būrys. Smuiku vakaro dalyviams griežė Ilona Klusaitė.

Renginį vedęs kun. Artūras Kazlauskas susirinkusiesiems priminė, kad prelatas jau 28 metus dirba pedagoginį darbą, o šio ilgamečio triūso vaisius – knyga, kuria stengiamasi atsakyti į klausimą: kaip padaryti, kad Evangeliją skelbiančiojo žodis būtų išgirstas? Prel. doc. dr. V. S. Vaičiūno monografiją moksliniu aspektu aptarė doc. dr. Genutė Gedvilienė. Apie bažnytinės lietuvių kalbos specifiką ir vaisingą bendradarbiavimą su knygos autoriumi kalbėjo vienas iš knygos redaktorių, buvęs prel. V. S. Vaičiūno studentas Jonas Žiniauskas, beje, pasiūlęs prie šio originalaus veikalo pridėti ir kompaktinę plokštelę su pamokslų įrašais, tai būtų labai pravarti priemonė studentams. Redaktorius atkreipė dėmesį ir į prelato poeziją.

Pats monografijos autorius – prel. doc. dr. V. S. Vaičiūnas savo žodyje pamokslą pavadino gyvąja kūryba, o pamokslo autorių kunigą – įrankiu Dievo rankose. Prelatas pabrėžė, kad pamokslininkui ypač svarbu skelbti tai, kuo tiki, taip pat jis visus paragino melstis už pamokslaujančius kunigus. Prel. doc. dr. V. S. Vaičiūnas nuoširdžiai padėkojo visiems prisidėjusiems, kad ši knyga išvystų dienos šviesą.

Šio neeilinio įvykio proga monografijos autorių sveikino vysk. J. Ivanauskas, palyginęs ką tik išleistą knygą su spalvingu akmeniu didžiulėje Dievo žodžio skelbimo mozaikoje, už savo žodžiu iš sakyklos skleidžiamą nuoširdumą, grožį ir šilumą prelatui dėkojo dabartinis KTF dekanas dr. Benas Ulevičius, eilėmis knygos autorių pasveikino jo sena bičiulė aktorė Regina Varnaitė ir kt.

Renginio vedėjas kun. A. Kazlauskas padėkojo prelatui  V. S. Vaičiūnui už ypatingą bičiuliškumą.

-ap-

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt