į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Susikaupimo diena su t. Jonu Emanueliu Kaune (2007.11.03)

Lapkričio 3 d., šeštadienį, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko Susikaupimo diena su tėvu Jonu Emanueliu (Šv. Jono kongregacija), pavadinta „Iš naujo pradėti nuo Kristaus“ (Jonas Paulius II). Šią dieną rengė ir joje dalyvavo Švč. Sakramento garbintojai, Švč. M. Marijos Rožinio bendruomenė, įvairių Kaune veikiančių Dievui pašvęstojo gyvenimo institucijų seserys vienuolės ir visi, pasak pirmąkart mūsų mieste konferencijas vedusio t. Jono Emanuelio, norintys apsvarstyti Jėzaus gailestingumo žinią, jos prasmę žmogaus gyvenime.

Susikaupimo diena pradėta bendra malda, iki pietų t. Jonas Emanuelis vedė dvi konferencijas. Jas pradėdamas šis prancūzų dvasininkas, Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno prioras, dar palyginti neseniai gyvenantis Lietuvoje, atkreipė dėmesį, kad kiekvienoje tautoje Jėzus apsireiškia ypatingu būdu, ir pas mus tai atradęs Gailestingumo šventovėje Vilniuje. Prelegento žodžiais tariant, Dievo gailestingumas yra ypatinga mūsų žymė, kurią nešame visai Bažnyčiai: esame pakviest gyventi gailestingumu. Savo konferencijose t. Jonas Emanuelis ir pasiūlė, remiantis Jono evangelija, pasigilinti į Gailestingumo paslaptį, skiriamą kiekvienam, ir būtinybę skleisti ją kitiems.

Pirmojoje konferencijoje buvo aptarti Evangelijos pavyzdžiai, apibūdinantys Jėzų kaip Dievo Avinėlį, kuris ramus, nieko negąsdinantis, tačiau galintis vesti, ant kryžiaus davęs naują meilės šaltinį. „ Jėzus atskleidė šventajam Jonui savo širdies slėpinį per Paskutinę vakarienę, o vėliau ir ant kryžiaus, tad mes ir ieškokime, kaip jame gyventi, kad gailestingumas paplistų visame pasaulyje,“– kvietė t. Jonas Emanuelis. Trokštantiems, kad Jėzaus širdis taptų nuolatine buveine, patarė nebijoti savo laiko atiduoti jam, nebijoti maldos sunkumų ir, svarbiausia, būti silpniems ir mažiems. Kalbėtojas priminė šventosios Faustinos Gailestingumo žinią, pabrėždamas, kad gailestingumas yra pats teisingiausias Dievo supratimas, nes per gailestingumą pasireiškia jo meilės galybė. Pasak t. Jono Emanuelio, Dievas yra šventas, teisingas, bet triumfuoja jo gailestingumas: „Dievas atėjo sunaikinti nuodėmės, apreikšti daugiau, nei teisingumas. Jis atėjo apreikšti Meilės. Taigi visa mums duota ir turime semtis iš to meilės šaltinio, vienytis, adoruoti jį, kad Jėzus per mus galėtų plėsti savo gailestingumą, idant pasaulis atsiverstų.“

Per antrąją konferenciją t. Jonas Emanuelis pakomentavo Evangelijos pasakojimus, kurie atskleidžia Jėzaus gailestingumą, taip nūdien svarbų šeimoms, visai vartotojiškai visuomenei, jaunimui ir visiems, slegiamiems savojo kryžiaus: remdamiesi gailestingąja Jėzaus meile turime keltis, pasitikėti juo ir eiti. Pasak t. Jono Emanuelio, Jėzus savo kryžiumi duoda tris gailestingumo dovanas: savo Motiną, kuri moko viską atiduoti Jėzui, troškulio dvasią, kad visada trokštume Dievo, ir atiduoda save, savo perdurtą, meilės kupiną širdį, tad dera klausti savęs, ar mes galime atiduoti jam savo gyvenimą. Prelegentas patarė vengti kritikos kitų atžvilgiu ir ragino dalytis su kitais tomis Meilės gelmėmis, iš kurių semiamasi adoruojant Švč. Sakramentą.

Konferencijos baigtos šventosios ses. Faustinos malda, o pusiaudienį jos dalyviai drauge šventė Eucharistiją. Liturgijai vadovavo t. Jonas Emanuelis, per homiliją gailestingumą susiejęs su dovana, kuria turime būti vieni kitiems, kaip Jėzus yra dovana kiekvienam.

Po šv. Mišių Švč. Sakramento garbintojai atnaujino savo pažadus. Vėliau drauge agapėje buvo dalijamasi vaišėmis.

Po pietų Susikaupimo dienos dalyviai dar ilgai kartu meldėsi; jie kalbėjo Dievo Gailestingumo vainikėlį, Rožinio maldą, adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt