į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Prof. A. Motuzo knygos „Veprių Kalvarijos“ pristatymas Ukmergėje (2007.11.23)

Lapkričio 23 d. Ukmergės centrinėje bibliotekoje vykusiame vakare pristatyta prof. hab. dr. Alfonso Motuzo monografija „Veprių Kalvarijos“. Giesmėmis ir eilėmis pradėtame renginyje dalyvavo būrys svečių: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, doc. dr. prel. Vytautas Steponas Vaičūnas OFS, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis, prof. hab. dr. Alfonsas Motuzas, prof. hab. dr. Romualdas Apanavičius, Ukmergės dekanas, Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas ir altaristas mons. Jurgis Užusienis, Veprių parapijos klebonas kun. Bronislovas Gimžauskas. Dalyvavo rajono valdžios atstovų, vepriškių, šios parapijos giesmininkai, vadovaujami Stasės Novikienės.

Pirmasis monografijos autorių pasveikino prel. V. S. Vaičiūnas, atkreipdamas vakaro dalyvių dėmesį į nuo seno lietuviams būdingą bruožą vidinius, taip pat ir religinius išgyvenimus perteikti muzika, ypač giedojimu. Pasak prelato, liaudiškąjį pamaldumą atspindintis giedojimas sovietmečiu buvo varžomas, tačiau neužgniaužtas. „Po kruopelę jo turtus 30 metų rinkęs, savo tyrinėjimus sisteminęs ir apibendrinęs ne tik minėtoje monografijoje, bet ir daugybėje straipsnių prof. A. Motuzas įnešė svarų indėlį į tautos ir Bažnyčios istoriją“, – sakė prelatas, linkėdamas mokslininkui Dievo palaimos ateitiems darbuose.

Vakare dalyvavęs mons. V. Grigaravičius pasidalijo vargonininko darbo Vepriuose prisiminimais, pabrėžė šio krašto tuometinių giedotojų dvasingumą, pasidžiaugė knyga, padedančia geriau įvertinti Kalvarijų reikšmę, ir jos autoriumi, „Dievo duotą talentą atidavusiu Viešpačiui su kaupu“. Išsamiai Kalvarijas savo žodyje aptaręs kun. O. P. Volskis apibrėžė jas kaip išplėtotą Evangelijos skelbimo būdą, kuriame siejasi katechetiniai, meniniai, istoriniai aspektai, kuriantys savitą maldingumo vietą ir būdą. „Esminis Kalvarijų slėpinys yra susitikimas su Kristumi, kelionė su juo nuo Paskutinės vakarienės iki Prisikėlimo triumfo; Veprių Kalvarijos – tai lyg šio regiono Jeruzalė“, – sakė prelegentas, dėkodamas prof. A. Motuzui už senųjų krikščioniškų tradicijų saugojimą ateities kartoms.

Prof. R. Apanavičius pristatomos monografijos autorių pavadino autoritetingiausiu katalikiškos etninės kultūros tyrinėtoju ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos kraštuose (Latvijoje, Lenkijoje). Tris autoriaus parengtus leidinius pavadino ženklu, kad Veprių Kalvarija buvo rimtas kultūrinis židinys, susijęs su Vilniaus ir Žemaičių Kalvarijomis. „Būdamas etnologas, autorius padarė reikšmingą išvadą, kad krikščionybė į Lietuvą atėjo dėsningai ir natūraliai, nebuvo primesta, bet susiliejo su buvusiais papročiais, ir jos dėka tapome vakarietiškos civilizacijos dalimi“, – tvirtino muzikologas.

Visiems į knygos pristatymą atėjusiems vakaro dalyviams nuoširdžiai padėkojęs prof. A. Motuzas gyvai papasakojo apie savo susidomėjimą Veprių Kalvarijomis dar studijų Muzikos akademijoje metais, tolesnius tyrimus ir ekspedicijas čia su studentais. Mokslininkas atkreipė dėmesį, jog Veprių Kalvarijos (jų atsiradimą siejo su vysk. M. Valančiaus pastangomis), unikalios religine, istorine ir muzikine prasme, yra paskutinės, įkurtos Lietuvoje, ir trečios Europoje (pirmosios dvi yra Lenkijoje); iki mūsų dienų čia išsaugoti „Marijos takeliai“ (Dievo Motinos Sopulingosios stotys). Senųjų giesmių skambumą čia pat patvirtino darniai vakare jas atlikę jaunieji Veprių giedotojai.

Už reikšmingą darbą prof. A. Motuzai dėkojo bei jį su gimtadieniu pasveikino Veprių klebonas kun. B. Gimžauskas, Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Klavdija Stepanova. Šiltą žodį už Bažnyčios tradicijų šaknų tyrinėjimus „Veprių Kalvarijų“ autoriui tarė arkiv. S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt