į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Advento vakaras Kauno universitetų studentams, dėstytojams ir darbuotojams (2007.12.04)

Gruodžio 4 d. Kauno akademinės sielovados grupė surengė advento sutaikinimo vakarą Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Jame dalyvavo Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno medicinos (KMU), Kauno technologijos (KTU), Lietuvos žemės ūkio (LŽŪU) universitetų studentai, dėstytojai ir darbuotojai. Kartu meldėsi ir VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.

Mąstymą vedęs VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis kalbėjo apie Sutaikinimo sakramento aktualumą ir reikalingumą šiandien, nes visi jau dabar esame pašaukti į išganymą. Tad rengiantis Kalėdos reikia puošti ne tik išorę ir eglutes, bet pasirūpinti ir savo širdimi. Penki kunigai – KMU, KTU, VDU kapelionai Ričardas. Banys, Kastytis Šulčius, Simas Maksvytis ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kęstutis Kėvalas – buvo pasirengę padėti atėjusiems susitaikyti su Dievu.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Homilijoje ganytojas ragino apmąstyti Jėzaus žemiškojo gyvenimo gundymus ir žmonių norą skelbti Jį karaliumi. Dabartinis jaunimas yra gundomas panašiai – pranokti kitus ir tuo pasipuikuoti. Tačiau pasaulio siūloma materijos, talentų ir jėgos galia visiškai neatitinka Dievo dvasios jėgos, kuri remiasi nuolankumu, kuklumu, nuoširdumu bei tiesos ieškojimu. Pasak ganytojo, tai kertinis akmuo, ant kurio jaunas žmogus turėtų statyti savo dvasios rūmą, nepasiduodamas puikybei, prasidedančiai nusigręžimu nuo Dievo. Susitaikymo vakare skambėjo Švč. Sakramento (studentų) koplyčios choro „Cantate-Do“, vadovaujamo VDU studentės Sigitos Petrokaitės, atliekamos giesmės.

Svetlana Adler

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt