į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Susikaupimo diena „Marija – vilties Motina“ Kaune (2008.03.08)

Kovo 8 d., šeštadienį, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko Susikaupimo diena „Marija – vilties Motina“. Ją vedė tėvas Jonas Emanuelis (Šv. Jono kongregacija). Dieną rengė Švč. M. Marijos Rožinio bendruomenė, atsakingieji už Eucharistinio Jėzaus garbinimo Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje ir arkikatedroje bazilikoje eigą. Rekolekcijos buvo skirtos tiek įsipareigojusiems garbintojams, tiek visiems norintiems. Apie jas buvo skelbiama per „Marijos radiją“ ir bažnyčiose.

Konferencijose nagrinėta naujoji popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“, o paskaitininkas ragino klausti savęs, kaip talpi yra mūsų širdis, kokios talpos indais esame mes, kai einame ieškoti Dievo malonės. Pasak tėvo Jono Emanuelio, kuo labiau trokštame, tuo labiau esame pripildyti. Kuo troškimai didesni, tuo labiau plečiasi mūsų širdis. Jėzus duoda mums kryžių, žinodamas, jog tai padės mums labiau mylėti Dievą ir viltis Juo. Krikščioniškosios vilties mokymosi vietos, pasak tėvo, yra malda, kančia ir amžinybės troškimas. Marija savo laisvu apsisprendimu padovanojo pasauliui viltį, išgyvendama ją, todėl ji, kaip vilties Motina, yra ypač reikalinga mums. Ji gimdo mumyse amžinybės troškimą. Juk tikroji krikščioniškoji viltis – Dievas.

Vidudienį toje pat konferencijų salėje buvo aukojamos šv. Mišios. Jas su rekolekcijų vedėju koncelebravo tėvas Leonas Zaremba SJ. Homilijoje t. Jonas Emanuelis ragino pasitikėti Dievu, nuolat pasikliauti Jo tėvišku gerumu, o jei nutolome – ryžtis kaskart sugrįžti. Grįžimas pas Tėvą, atsidavimas Jo teisingai rankai ir gailestingam bučiniui yra tikroji vilties išraiška. Baigdamas homiliją, tėvas Jonas Emanuelis ragino kiekvieną būti vilties žvaigždelėmis.

Susikaupimo diena baigėsi salėje Rožinio malda ir Švč. Sakramento adoravimu.

Nerijus Pipiras 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt