į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Katalikų evangelizacijos centro konferencija vyrams Kaune (2008.03.08)

Kovo 8 d. Katalikų evangelizacijos centras trečią kartą į konferenciją pakvietė vyrus. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro salėje vykusiame renginyje dalyvavo apie 80 vyrų iš visos Lietuvos. Konferenciją tema „Susivaldymas – iššūkis ir gyvenimo būdas“ vedė svečiai: Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas ir gydytojas psichoterapeutas prof. Gintautas Vaitoška.

Mintis rengti tokias išskirtinai vyrams skirtas konferencijas Katalikų evangelizacijos centro darbuotojams kilo 2006 m. kovo 19 d., švenčiant šv. Juozapo šventę, surengus pirmą tokio pobūdžio renginį. Jo tema buvo „Vyras šeimoje, bažnyčioje ir pasaulyje“. Po šios konferencijos dalyviai sutartinai kreipėsi į centro komandą prašydami jų rengti dažniau. Taip pat, diskutuojant su dalyviais, išryškėjo poreikis gilintis į pagrindinius dorinio gyvenimo principus.

Atsižvelgdamas į šį poreikį, Katalikų evangelizacijos centras nusprendė suplanuoti keturių konferencijų ciklą, pavadintą „Didžiosios dorybės – krikščioniško asmens pamatas“ ir aprėpiantį keturias didžiąsias dorybes. Pirmoji šio ciklo konferencija „Susivaldymas – iššūkis ir gyvenimo būdas“ ir įvyko minėtą kovo 8 d. Joje gilintasi į susivaldymo dorybės vaidmenį kasdieniame krikščionio gyvenime. Konferencijoje buvo klausomasi svečių pranešimų, grupėse diskutuota, kuriose gyvenimo srityse dalyviams geriausiai sekasi praktikuoti šią susivaldymo dorybę ir kuriose – sunkiausia.

Taip pat buvo numatytas laikas, kai svečiai atsakė į jiems užduodamus klausimus. Kavos pertraukose dalyviai turėjo progą susipažinti, pabendrauti, pasidalyti patirtimi.Prieš šv. Mišias konferencijos svečiai bei joje dalyvavę kunigai skyrė laiko pokalbiams, išpažintims bei maldai su dalyviais.

Konferencija baigėsi šv. Mišiomis. Joms vadovavo mons. Gintaras Grušas, koncelebravo kun. Donatas Žukauskas bei kun. Donatas Šukys.

Katalikų evangelizacijos centro informacija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt