į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Maldos už pašaukimus savaitė Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (208.04.07–11)

Artinantis Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai (balandžio 13-ąją) Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pakvietė melstis už pašaukimus surengdama maldos savaitę Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Kas vakarą nuo balandžio 7 d. iki 11 d. bažnyčioje buvo aukojamos vakaro šv. Mišios ir meldžiamasi už šeimos, pašvęstojo gyvenimo, kunigystės pašaukimus, už ieškantį jaunimą, dar tik besirenkantį pašaukimo kelią. Balandžio 8 d. arkivyskupijos seserys ir broliai vienuoliai dalyvavo šv. Mišių aukoje, kuriai vadovavo Šv. Jono kongregacijos prioras t. Jonas Emanuelis. Daug jaunų žmonių vienijosi malda trečiadienio (balandžio 9 d.) vakarą, kai šv. Mišioms vadovavo arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Kastytis Šulčius, giedojo Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas. Po pamaldų tomis dienomis jų dalyviai seminarijos bendruomenės būdavo kviečiami pabendrauti agapėje, ta pačia proga apžiūrėti seminarijos gyvenimą atspindinčią fotografijų parodėlę „Akimirksniai“, kurią parengė III kurso klierikas Žydrūnas Birbilas.

Balandžio 11 d. vakare Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, besirengiančiųjų kunigystei ugdytojai bei dvasios tėvai. Giedojo seminaristų choras. Šiose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visus pašaukimus, o jų pradžioje ganytojas pakvietė ypač melstis už arkivyskupijos ir visos Lietuvos kunigus, kurių ganytojiško rūpesčio taip reikia tikintiesiems.

Homilijoje arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė Dievo laisvę apdovanoti žmones savo malonėmis ir kvietė jų melsti, o gavus – savo pašaukimo kelyje branginti ir nešvaistyti. Ganytojas iškėlė Eucharistijos reikšmę kiekvieno žmogaus ir ypač kunigo gyvenime; pasak jo žodžių, jei kasdien maitinamės Eucharistija, negalime būti rusenančia dagtimi. Ir šv. Mišiose, ir vėliau per naktį adoruojant Švč. Sakramentą bažnyčioje ganytojas kvietė melstis vieniems už kitus, kad visi ir ypač dvasininkai brangintų Eucharistijos – Gyvosios Duonos dovaną.

Daug žmonių drauge su seminarijos bendruomene tuoj po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento pradėjo adoraciją, kuri tęsėsi per visą naktį. Tarp maldų intarpuose savo tikėjimo liudijimais dalijosi klierikai, jaunimas, šeimos, seserys vienuolės. Klierikų dalytais žmonėms skirtukais su malda už pašaukimus kunigystei seminarijos bendruomenė kvietė ir toliau savo asmeninėse maldose nepaliauti prašius daugiau dvasinių pašaukimų Viešpaties vynuogynui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt