į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymas VDU (2008.05.07)

Gegužės 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Katalikų teologijos fakultete) vyko prof. kun. Andriaus Narbekovo, dr. Birutės Obelenienės ir prof. Kęstučio Pukelio knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymas. Ši knyga – vadovėlis, skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, ir atsakas vis labiau besiskverbiančiai mirties kultūrai sudėtingu laiku, kuriuo gyvename, kai nuoširdžią meilę keičia seksas; painiojamos sąvokos – lytinis tapatumas tapatinamas su visiškai skirtingų tikslų procesu – lytiniu švietimu, remiamasi finansinės naudos, bet ne protu ir mokslo žiniomis grįstais argumentais.

Knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymo renginyje sveikindamas knygos autorius Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas tvirtino, kad didžiausia šių dienų grėsmė žmogui – subjektyvizmas. Vyskupas džiaugėsi argumentuotomis prielaidomis, dėkojo visiems, dirbantiems šventą gyvybės kultūros skleidimo darbą.

Vienas knygos autorių prof. K. Pukelis sakė, kad žmogaus prigimčiai pavojingiausias gyvenimo vardiklis, t. y. tai, kuo pats žmogus save laiko: kuo jis didesnis, tuo mažesnė trupmena. Todėl didžiausias uždavinys ugdant jaunąją kartą, pasak profesoriaus, yra didinti skaitiklį, skleisti tiesą. Dr. B. Obelenienė kalbėjo apie kitus šiandienos pavojus. Feministinė kultūra, pasak jos, suskaldo lytį į socialinę ir biologinę. Ji remiasi iškreiptu pažinimo būdu, orientuodamasi į dalinę tiesą. Prof. kun. A Narbekovas teigė, kad ši knyga pagimdyta tiek iš meilės, tiek ir iš reikalo. Profesorių labiausiai džiugina tai, jog studentai yra atviri tiesai, argumentams, nuolat ieško atsakymų.

Knygos recenzentė, VDU senato pirmininkė prof. Margarita Teresevičienė pabrėžė, kad tai pirmasis tokio turinio Lietuvoje vadovėlis. Knygoje, pasak profesorės, ryškus lietuviškas kontekstas. Joje pristatomi tyrimai, požiūrių įvairovė. Tai integruotas vadovėlis, kuriame išryškinamos pamatinės vertybės, o medžiaga pateikiama aiškiai ir suprantamai. KTF l. e. p. dekanas dr. Benas Ulevičius tvirtino, jog blaiviu protu turime vertinti tikrovę, nes prietarai kausto žmogų. Šiandien kyla pavojus netekti teisės ne tik argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, bet ir abejoti. Ateityje, pasak dekano, laukia dideli išbandymai kalbant apie tiesą ir pateikiant ją. Todėl šis vadovėlis esąs ypač reikalingas.

Knygos autorius sveikino LR Seimo narės Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė ir Ramunė Visockytė.

Vakarą paįvairino Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos kanklininkių ansamblio, vadovaujamo Janinos Mykolaitytės, atliekamos melodijos, aktorės Reginos Varnaitės skaitomos poetų Bernardo Brazdžionio ir Jono Mačiulio- Maironio eilės.

Knygą recenzavo prof. Margarita Teresevičienė ir prof. Ona Tijūnėlienė, redagavo Asta Petraitytė, maketavo Janina Baranavičienė. Vadovėlio leidybą parėmė RENOVABIS, Vokietijos katalikų solidarumo akcija su Centrinės ir Rytų Europos šalimis.

-kasp-

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt