į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno technologijos universitete pašventinta koplyčia (2008.06.18)

Birželio 18 d. Kauno technologijos universitete pašventinta III rūmuose (Laisvės al. 13) įrengta koplyčia, tarnausianti šios aukštosios mokymo įstaigos bendruomenės narių sielovados ir ateitininkų poreikiams. Koplyčią, pavadintą Šiluvos Dievo Motinos vardu, pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ta pačia džiugia proga KTU rektorius prof. Raimundas Šiaučiūnas įteikė Ateitininkų federacijos, kuri prieškariu buvo įsikūrusi šiuose rūmuose, atstovams dviejų patalpų raktus.

Į koplyčios pašventinimo apeigas susirinko gausus būrys žmonių, sunkiai tilpusių koplyčios patalpoje. Dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius, Ateitininkų federacijos dvasios vadas mons. Gintaras Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus SJ, KTU kapelionas kun. Kastytis Šulčius, VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis, KMU kapelionas kun. Ričardas Banys, Kauno akademinės sielovados referentės, Ateitininkų federcijos valdybos narė Rozvita Vareikienė, AF generalinė sekretorė Laimutė Truskauskaitė, kiti AF nariai. Pašventinimo apeigose dalyvavo po savo posėdžio čia atvykę KTU Senato nariai, akademinę bendruomenę ta proga pasveikino ir šios mokymo įstaigos (tuomet KPI) absolventas bei rėmėjas, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.

Prieš pašventinimo apeigas žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė KTU vadovų ir visos bendruomenės pastangomis rūpintis dvasiniais dalykais, dvasiniu studentų ugdymu, kuris ypač svarbus šiuolaikinėje visuomenėje, sureikšminančiai materialias vertybes. Arkivyskupas įteikė koplyčią papuošiantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.

Džiaugsmą koplyčios atidarymu išsakė KTU rektorius prof. R. Šiaučiūnas, pavadindamas šį įvykį istoriniu ir atkreipdamas dėmesį, jog tai tolesnis žingsnis po to, kai universitete sėkmingai pradėjo veikti čia pakviestas dirbti kapelionas, akademinės sielovados talkininkai.

Vėliau rektorius pakvietė koplyčios, įrengtos pirmajame rūmų aukšte, atidarymo dalyvius apžiūrėti renovuojamas auditorijas bei konferencijų salę šeštajame aukšte. Čia pasidžiaugta bendradarbiavimu su Ateitininkų federacija ir įteikti raktai nuo suremontuotų jiems skirtų patalpų. Šias iškilmes universitete papuošė KTU choro „Jaunystė“ atlikti kūriniai.

Akademinių bendruomenių koplyčios dar veikia Kauno medicinos, Vytauto Didžiojo, Lietuvos žemės ūkio universitetuose. Šalia naujosios KTU koplyčios III rūmuose rudenį ketina įsikurti ir šios bendruomenės akademinės sielovados bendradarbiai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14A, LT-44279 Kaunas, tel.:  (37) 40 90 25  , el. paštas: info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt