į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Mokslo metų pradžios šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (2008.09.01)

Rugsėjo 1 dienos rytmetį, pradedant naujuosius mokslo metus, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje melstasi už besimokantį jaunimą ir jų ugdytojus, ypač už gausiai pamaldose dalyvavusią Vytauto Didžiojo universiteto akademinę bendruomenę, taip pat už Kauno kunigų seminarijos auklėtinius bei dėstytojus.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis kancleris, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kiti akademinį darbą dirbantys dvasininkai. Giedojo seminarijos choras, vadovaujamas kun. Viliaus Sikorsko.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius pakvietė prašyti laukiantiems naujųjų metų darbams Šventosios Dvasios dovanų, reikalingų tiek teikiantiems žinias, tiek jas priimantiems, kad jaunimas išties būtų mokomas atsakingai gyventi laisvoje Lietuvoje. Jubiliejiniais šv. apaštalo Pauliaus metais ganytojas ragino iš Tautų apaštalo pavyzdžio semtis ryžto sekti Kristų, drąsos ir išminties gyventi sekuliarioje aplinkoje.

Šv. Mišių pabaigoje palaimingų mokslo metų linkėdamas vysk. R. Norvila padrąsino išlaikyti ir stiprinti savo krikščioniškąją pasaulėžiūrą, Kristumi kaip pamatu remtis dabarties pasaulėžiūrų krizėje.

Priėmusi ganytojišką palaiminimą, akademinė bendruomenė sugiedojo „Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus!”

Tos pačios dienos popietę vasaros pradžioje pašventintoje KTU Šiluvos Dievo Motinos koplyčioje į bendrą maldą, kuriai vadovavo Kauno technologijos universiteto kapelionas kun. Kastytis Šulčius, buvo pakviesti ir šios akademinės bendruomenės nariai.

Savaitgalį ir pirmadienį šv. Mišiomis pradėti mokslo metus buvo kviečiamos ir kitos jaunimo bei vaikų ugdymo įstaigos, šeimos. Kauno arkivyskupijos parapijose sekmadienį daug jaunų žmonių ir jų tėvų pasinaudojo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų malonėmis, parapijų bendruomenių maldose prašyta Viešpaties laiminti jaunimą ir mokytojus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt