ŠV. MIŠIOS ATLAIDŲ METU
  Apsireiškimo koplyčioje – 8.00, 9.00 ir   10.00, po to – Rožančiaus malda
  Bazilikoje – 10.00 ir 18.00
  Aikštėje prieš Baziliką – 12.00 pagrindinės
  šv. Mišios ir Švč. M. Marijos litanija. Kunigai šioms
  pamaldoms rengiasi prie Apsireiškimo koplyčios
  esančiame bažnyčios name, į šv. Mišias ateina   procesijoje.


ADORACIJA
  Apsireiškimo koplyčioje 15.00 – 21.00,
  iš rugsėjo 5-osios į 6-ąją – per visą naktį.
KATECHEZĖ
  Aikštėje prieš Baziliką
11.30 – 11.55

Bazilika atlaidų metu atvira 6.00 – 22.00
 

 

Kaip ir kasmet, pirmąją rugsėjo savaitę ypač daug dėmesio skirsime mūsų arkivyskupijos pagrindinei ir svarbiausiai šventei – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidams. Atlaidus pradėsime rugsėjo 1-ąją eisenomis iš Tytuvėnų ir Raseinių, nuo Dubysos slėnio. Pagrindinė atlaidų diena - rugsėjo 8-oji. Tądien melsimės už Lietuvos šeimų ateitį ir pagarbą žmogaus gyvybei.

Šįmet Šiluvos atlaidų dienų intencijos išdėstytos taip, kad atspindėtų svarbiausius Bažnyčios – Dievo tautos rūpesčius ir prioritetus, į ką šiandien turėtume atkreipti didžiausią dėmesį, kur labiausiai reikia mūsų tikėjimo, meilės, jautrumo ir atsidavimo Mergelės Marijos - Vilties Motinos – motiniškajai globai. Į Šiluvos atlaidus susirinksime dėkoti ir prašyti. Tad dėkokime už tai, kas mums yra duodama ir ko mes taip dažnai neįvertiname, taip menkai teišnaudojame, kad parodytume meilę, gerumą ir ištikimybę Dievui ir žmonėms. Prašykime Jėzaus ir visų mūsų Motinos Marijos vilties, pasitikėjimo ir meilės kasdienybėje, į kurią sugrįšime bendros maldos sustiprinti ir paguosti.

Tikimės, kad Šiluva šiais metais sulauks dar gausesnio būrio maldininkų. Kauno arkivyskupijos pastoracijos programos projekte yra išsakyta mintis, jog arkivyskupija turi rūpintis, kad [Šiluva] iš kaimo parapijos taptų solidžiu dvasiniu centru, kur tikintieji galėtų ne tik atlaidų metu patirti dangaus teikiamą dvasinę atgaivą. Šiluvoje pradedamas statyti dvasinis centras - rugsėjo 5 d. po 12 val. šv. Mišių bus šventinamas jo kertinis akmuo. Šiame centre nuo ankstyvo rudens iki vėlyvo pavasario gyvens norintys ištirti ir subrandinti savo pašaukimą į kunigystę jaunuoliai, o pasauliečiai, kunigai, vienuoliai galės atlikti asmenines bei bendruomenines rekolekcijas, organizuoti seminarus, konferencijas, vasarą čia galės apsistoti piligrimai. Paremkime šį projektą savo malda ir auka.
 

Papildoma informacija: Kauno arkivyskupijos kurija,
tel. (37) 40 90 26, kurija@kn.lcn.lt;
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonija,
tel. (228) 4 31 90, m. tel. (688) 3 55 53,
siluva@kaunas.lcn.lt
Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 8.00 ir rugsėjo 8 d., sekmadienį, 18.00 šv. Mišių nebus
Rugsėjo 7-8 d. centrinėje aikštėje vyks parapijų, bažnytinių institucijų ir organizacijų prisistatymas.

 
  DŽIAUGSMINGAI MINĖKIME ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMĄ, NES IŠ JOS UŽTEKĖJO TEISINGUMO SAULĖ – KRISTUS, MŪSŲ DIEVAS!  
 
rugsėjo 1 d.
sekmadienis
Atlaidų pradžia:
TAUTOS LAISVĖS
DIENA >>
rugsėjo 2 d.
pirmadienis
POLICIJOS IR TEISĖTVARKOS DARBUOTOJŲ DIENA >>
rugsėjo 3 d.
antradienis
LIGONIŲ DIENA >>
 
 
rugsėjo 4 d.
trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ
DIENA >>

 
rugsėjo 5 d.
ketvirtadienis
VIEŠPATIES
VYNUOGYNO DARBININKŲ DIENA >>
rugsėjo 6 d.
penktadienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA >>
 
rugsėjo 7 d.
šeštadienis

VAIKŲ IR JAUNIMO
DIENA >>

 

rugsėjo 8 d.
sekmadienis
ŠEIMŲ DIENA
Pasiaukojimo aktas ir atlaidų pabaiga >>
 
 
Daugiau apie Šiluvą ir atlaidus >>>
Religijos paveldas
| Kauno arkivyskupija | English www.lcn.lt
Šiluvos dvasinio centro projektas
kaunas.lcn.lt
 
 
 
 
  © Katalikų interneto tarnyba, 2002
kit@lcn.lt   
© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002
 info@kn.lcn.lt