į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

„Kauno arkivyskupijos naujienos“ (puslapis rengiamas)

 • Nr. 11 (2002 m. vasara)
  1 psl. (40kb sc pdf), 2-28 psl. (200kb sc pdf)
  Ganytojo žodis „Nebijokite!"
  Kurijos informacija
  Kauno arkivyskupijos pastoracijos programos projekto gaires įgyvendinant:
  Apie Kauno arkivyskupijos sielovados komandą
  Apie arkivyskupijos parapijų vizitacijas
  Apie vizitacijų eigą
  Dėl klebono pranešimo vizitacijų metu
  Pagalbos sielovadoje projektas kunigams
  Pasiūlymai tobulinimuisi praktinės pastoracijos srityse
  Dėl arkivyskupijos vieningos informacijos sistemos projekto įgyvendinimo
  Šiluvos atlaidai
  Išsami 2002 m. Šiluvos atlaidų programa
  Šiluvos dvasinis centras
  Arkivyskupijos centrų informacija
  Caritas
  Jaunimo centras
  Evangelizacijos centras
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  Kauno arkivyskupijos žinynas

  Ganytojo žodis „Taisykite Viešpačiui kelią!“ (Lk 3,4)
  Kauno arkivyskupija 2001 metais
  Statistika
  Svarbiausi 2001 metų įvykiai
  Arkivyskupijos kurija ir jos institucijos
  Kurija
  Kunigų taryba
  Pastoracinė taryba
  Tribunolas
  Bažnytinio meno komisija
  Spaudos tarnyba
  Arkivyskupijos centrai ir įstaigos
  Caritas
  Evangelizacijos centras
  „Katechezės mokykla” jaunavedžiams
  Jaunimo centras
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  VšĮ „Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba”
  Kauno arkivyskupijos kredito unija
  VšĮ Kauno arkivyskupijos muziejus
  VšĮ „Katalikų interneto tarnyba”
  Kai kurios Kauno arkivyskupijoje veikiančios katalikiškos švietimo įstaigos
  Kauno kunigų seminarija
  Katalikų teologijos fakultetas VDU
  VDU Socialinio darbo institutas
  Kauno aukštesnioji katechetų mokykla
  Gyvenimo ir tikėjimo institutas
  Kauno arkivyskupijos pastoracijos programos projektas 2002–2004 metams

 • Nr. 9 (2001 m. vasara)
  visas numeris (... pdf)
  Ganytojo žodis „Prisimenent kardinolą V. Sladkevičių“
  Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus pirmųjų mirties metinių minėjimas
  Lietuvos II Eucharistinio kongreso pirmųjų metinių minėjimas
  Kaune paminėtos žemaičių vyskupo M. Valančiaus 200-osios metinės
  Naujienos iš arkivyskupijos centrų

  Caritas
  Jaunimo centras
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  Kurijos informacija
  Kauno arkivyskupijos žinynas

 • Nr. 8 (2001 m. Velykos)
  visas numeris (... pdf)
  Ganytojo žodis "Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!" (Lk 24)
  Kurijos informacija
  Bažnytinio mano komisija
  Nauji kunigų paskirimai
  Kardinolo V. Sladkevičiaus mirties metinės
  Lietuvos II Eucharistinio kongreso metinės
  Sutvirtinimo sakreamento teikimo, vizitacijų bei kt. renginių tvarkaraštis
  Naujienos iš arkivyskupijos centrų
  Caritas
  Jaunimo cenras
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  Forumas "Už gyvybę"
  Seminaras

 • Nr. 7 (2001 m. sausis – vasaris)
  visas numeris (... pdf)
  Ganytojo žodis "Darykite, ką tik jis jums lieps" (Jn 2, 5)
  Informacija arkivyskupijos kunigams
  Naujienos iš arkivyskupijos centrų
  Kauno arkivyskupija 2000 metais
  Statistika
  Šventųjų metų svarbiausi įvykiai
  Arkivyskupijos kurija ir jos institucijos

  Kurija
  Kunigų taryba
  Pastoracinė taryba
  Tribunolas
  Bažnytinio meno komisija
  Ekonomo taryba
  Spaudos tarnyba
  Arkivyskupijos centrai ir įstaigos
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  Caritas
  Jaunimo centras
  Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"
  Jaunavedžių "Katechezės mokykla"
  VĮ "Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba"
  Kauno arkivyskupijos kredito unija
  Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno muziejus
  VĮ "Katalikų interneto tarnyba"
  Kai kurios Kauno arkivyskupijoje veikiančios katalikiškos švietimo įstaigos
  Kauno kunigų seminarija
  Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete
  VDU Socialinės rūpybos profesinių studijų centras
  "Gyvenimo ir tikėjimo" institutas
  Kauno aukštesnioji katechetų mokykla
  XX amžiaus tikėjimo liudytojai
  Kauno arkivyskupijos žinynas

 • Nr. 6 (2000 m. gruodis)
  visas numeris (... pdf)
  Ganytojo žodis 2000 metų Kalėdoms
  Kauno arkivyskupijos naujienos
  Caritas
  Jaunimo centras
  Katechetikos centras
  Šeimos centras
  Redaktorių žodis

 • Nr. 5 (1999 m. ruduo)
  visas numeris (... pdf, ... html)
  Ganytojo žodis „Kauno arkivyskupo ganytojiškas laiškas kunigams ir katechetams“
  Sveikinimai Jo Eminencijai Kardinolui Vincentui Sladkevičiui vardo dienos proga
  Ad limina vizito atgarsiai
  Šiluvos atlaidai
  Pasirengimas Lietuvos II Eucharistiniam kongresui
  Kauno arkivyskupijos parapijos

 • Nr. 4 (1999 m. pavasaris)
  visas numeris (... pdf, ... html)
  Ganytojo žodis
  Kauno arkivyskupijos parapijos
  Vykdomas šeimų lankymo projektas
  Kauno kunigų seminarijoje lankėsi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Erwin Josef Ender
  Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 10-mečio proga pagerbti Bažnyčios hierarchai
  Laimingas avantiūristas

  Kauno arkivyskupo metropolito informacija kunigams

 • Nr. 3 (1999 m.)
  visas numeris (... pdf, ... html)
  Ganytojo žodis „Rengiantis Didžiajam jubiliejui“
  Kardinolui Vincentui Sladkevičiui įteikta Santarvės premija
  Arkivyskupo metropolito Juozapo Jono Skvirecko sugrįžimas
  Kauno arkikatedroje palaidoti arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko palaikai
  Arūnas Streikus. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas
  1998 metų veiklos apžvalga
  Kauno arkivyskupijoje veikiančios katalikiškos švietimo įstaigos

 • Nr. 2 (1998 m. ruduo)
  visas numeris (... pdf, ... html)
  Ganytojo žodis „Šiluva laukia mūsų visų!“
  Sveikinimai
  Šiluvos atlaidai
  Kauno arkivyskupijoje veikiančios vienuolijos

  Moterų vienuolijos
  Vyrų vienuolijos
  Naujieji kankiniai
  Parapijų gyvenimas

  Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje
  Parapijos atnaujinimo programa "Atgaivink"
  Aktualijos
  10 klausimų arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
  Informacija kunigams
  Skelbimai

 • Nr. 1 (1998 m. Velykos)
  visas numeris (... pdf, ... html)
  Ganytojo žodis
  Informacija apie Kauno arkivyskupiją
  Arkivyskupijos žemėlapis ir statistiniai duomenys
  Arkivyskupijos vadovybė, administracinės tarnybos, institucijos
  Vadovybė
  Kurija
  Ekonomo taryba bei tarnyba
  Kredito unija
  Spaudos tarnyba
  Kunigų taryba
  Konsultorių taryba
  Tribunolas
  Pastoracinė taryba
  Bažnytinio meno komisija
  Katechetikos centras
  Caritas
  Šeimos centras
  Švietimo įstaigos
  Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete
  Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija
  Gyvenimo ir tikėjimo institutas
  Kauno aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla
  Spauda, leidyklos, knygynai
  Arkivyskupo informacija kunigams
  Skelbimai

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt