Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English


Fotoalbumas PDF „Kryžių kalnas Tikėjimo šviesoje“


Jubiliejinis leidinys PDF
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
2017 m. lapkričio 26 d. po Votyvos šv. Mišių apie 13 val. Ariogalos parapijos namuose vyks susitikimas su Raseinių garbės piliečiu, buvusiu Raseinių meno mokyklos direktoriumi, ilgamečiu kapelos „Dubysa“ vadovu, nuolat naujais sumanymais kunkuliuojančia asmenybe – Gintautu Grigaliumi.
 
Jam vadovaujant „Dubysos“ kapelos muzikantai vos ne nuo pat įsikūrimo sulaukė dėmesio ir pripažinimo, palankaus klausytojų įvertinimo. Pirmu rimtu jėgų išbandymu tapo 1968 m. rajono Dainų šventė, 1969 m. dalyvauta Žemaičių krašto kaimo kapelų konkurse „Žemaitiškas smuikelis“ (užimta III vieta). 1970 m. kapela sėkmingai pasirodė  respublikos kaimo meno saviveiklos apžiūroje, zoniniame ture iškovojo I vietą.
 
Renginio metu bus rodomi „Dubysos“ kapelos atliekami kūriniai. Jų intarpuose daktaras poetas Juozas Mickevičius skaitys savo kūrybos eiles. Programos metu galėsite pateikti svečiui savo klausimų ir kartu pabendrauti po renginio surengtoje Agapėje. Taip pat kviečiame atsinešti ir po sumuštinį.
 
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
    

 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA         Bažnyčios panorama

Bažnyčios adresas:
Taurupio g. 3
LT-60261 Ariogala
Raseinių r.
Svetainė internete: kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala

Klebonija:
Rudzinsko g. 2
LT-60260 Ariogala
Raseinių r.
Tel. (428) 5 03 67
M. tel. 698 32590
El. paštas: ariogala@kaunas.lcn.lt

Raštinė (klebonijoje) interesantus priima:
Kasdien 8–16 val., sekmadieniais po sumos iki 15 val.
Tel. (428) 5 03 67

Dvasininkai
Klebonas kun. Gintautas JANKAUSKAS

Pamaldos

Šv. Mišios bažnyčioje

Sekmadienį - 10 val. (suma) ir 12 val. (votyva)
Šeštadienį - 11 val. ir 17 val.
Pirmadienį šv. Mišios aukojamos, jei yra laidotuvės.
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį - 17 val.

Šv. Mišios Ariogalos kapinėse prie koplyčios
Pirmą gegužės mėn. šeštadienį 17 val. už visas parapijos mirusias motinas
Pirmą birželio mėn. šeštadienį 17 val. už visus parapijos mirusius tėvus

Švč. M. Marijos litanija giedama gegužės mėnesį
Šiokiadieniais – po šv. Mišių
Sekmadieniais – po sumos

Rožinis
Spalio mėnesį po šv. Mišių šiokiadieniais
Šventadieniais ir sekmadieniais prieš votyvos šv. Mišias

Išpažintys klausomos 20 min. prieš šv. Mišias bažnyčioje
Dėl visų sakramentų ir kitų klausimų kreiptis į kleboniją arba pusė valandos prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje.

Atlaidai (keliami į artimiausią sekmadienį):
Šeštinės (Viešpaties Žengimo į dangų iškilmė)
Šv. Antanas - birželio 13 d.
Šv. arkang. Mykolas (bažnyčios tituliniai) - rugsėjo 29 d.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2017 11 13
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija