Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Akcija Ariogaloje „GERUMAS MUS VIENIJA“

Gruodžio 1 dieną startavo tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“.

Prie akcijos gali prisidėti kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose, taip pat paskambinęs trumpaisiais akcijos numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų). Akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos padėti skurstančioms šeimoms, vaikams, jaunimui, prekybos žmonėmis aukoms, seniems bei vienišiems žmonėms.

Šį prieškalėdinį laikotarpį vyksta daug įvairių akcijų, kviečiančių padėti vargstantiems, pamatyti greta esantį ir kenčiantį kaimyną, dalintis gerumu. Pasigirsta kalbų, kad gal jau ir per daug tų akcijų, bet argi gerumo gali būti per daug?

Ariogalos miestelyje gruodžio 8-10 dienomis taip pat vyko ši akcija . Jos idėja – skatinti pastebėti varge esantį savo artimą, skurstantį, o tikintiesiems paliudyti savo tikėjimą konkrečiu geru darbu. Akcija skirta visiems geros valios žmonėms. Paskatinti Ariogalos parapijos Klebono kun. Gintauto Jankausko ir Ariogalos Caritas vadovės Elenos Vaičiulienės į akcijos vykdymą įsitraukė Ariogalos gimnazijos Jaunųjų šaulių 13 – tos kuopos nariai ir kuopos vadas bei istorijos mokytojas Andrius Bautronis, grupė „Giesmelė“, vadovė tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė, Ariogalos gimnazijos Tolerancijos centro dalyviai, vadovai IT, etikos mokytoja Dalė Ūselienė ir mokytojas A. Bautronis.

Susirinkusius akcijos dalyvius sveikino bei Dievo palaimos ir sėkmingo darbo linkėjo klebonas kun. Gintautas Jankauskas, tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė, pradžią paskelbė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė.

Akcijos dalyviai pasiskirstė grupelėmis ir pasklido po Ariogalos miestelio mažmenines ir didmenines maisto parduotuves. Įeinantiems pirkėjams dalino skrajutes ir aiškino akcijos tikslus, kvietė žmones esant galimybei aukoti maisto produktų jų stokojantiems žmonėms.

Akcijos dalyviai surinko 99 pakelius makaronų, 81 pakuotę kruopų ar dribsnių, 55 kg cukraus, 26 butelius aliejaus, 15 pakelių miltų, 52 vnt. mėsos ar žuvies konservų ir kitų produktų.

Visi paaukoti maisto produktai išdalinti Ariogalos parapijos stokojantiems žmonėms. Akcijos savanoriai aplankė virš 30 vienišų senelių ir ligonių bei pradžiugino 40 vaikučių surinktais saldumynais.

Caritas pirmininkė Elena Vaičiulienė nuoširdžiai dėkoja padėjusiems išvežioti ir išdalinti maisto produktus: Gėluvos bendruomenės tarybos narei Raimondai Pankienei, buvusiam Ariogalos miesto seniūnui Albertui Valiušiui, mokytojams Andriui Bautroniui, Dalei Ūselienei, Laimutei Neverdauskienei ir Carito savanorėms Sofijai Saltonienei, Antaninai Danauskienei, Eugenijai Poškienei, Leokadijai Paulauskienei, Pranutei Lukminienei.

Nuoširdžiai dėkojame akcijoje dalyvavusiems Ariogalos gimnazijos mokiniams: Romenai Gelžinytei, Ivetai Litvinskaitei, Godai Mickevičiūtei, Algimantei Ambrulaitytei, Ievai Kazlauskaitei, Ronetai Skvireckaitei, Elvinai Butkutei, Arūnei Gečiūtei, Vaidai Kaupaitytei, Liucijai Tamulevičiūtei, Simonai Jakštaitei, Vytautui Sadauskui, Justinui Šimkui, Aušrai Čiapaitei, Vismantei Gružauskaitei, Deimantui Klangauskui, Aivarui Tervydžiui, Skaistei Važgauskaitei, Dovilei Zujevaitei, Sevelinai Vitkutei, Livetai Petravičiūtei, Agnietei Švedaitei, Šarūnei Digrytei, Karoliui Jakubauskui, Viktorijai Alijauskaitei, Brigitai Sakavičiūtei, Gretai Damažeckaitei, Giletai Vinčaitytei, Deimantei Stošiūtei.

Dėkojame visiems aukojusiems maisto produktus. Jūs dovanojote ne tik sotesnį Kūčių stalą , bet ir Kalėdų viltį, kad sielon grįžtų džiaugsmas, širdžių šiluma, namų jaukumas ir ramybė.

Autoriai: Ariogalos gimnazijos mokytojai D. Ūselienė, L. Neverdauskienė, A. Bautronis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 08 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija