Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gerumo gija

Už lango žiema, tyliai skraido snaigės, tarsi belsdamos į kiekvieno namus, norėdamos priminti, kad greitai ateis didi šventė, Kristaus gimimo diena – šv. Kalėdos. Visų metų dienos yra pažymėtos viena ar kita švente. Taip ir Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje, gruodžio 12 d. Sumos metu šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visus parapijos neįgaliuosius.

Vieni nuo vaikystės kenčia sunkias kančias, kiti nuo sunkių darbų ar senatvės prikaustyti prie ligos patalo. Bet visi jie labai reikalingi ir brangūs, nes sujungdami savo kančią su Kristaus kančia, dalyvauja žmonijos atpirkime. Kiek daug greta mūsų gyvena kamuojami įvairiausių ligų, ilgesnių ar trumpesnių sveikatos sutrikimų, skausmų, ar sunkiai suvokiantys supančią aplinką, patys vieni negalintys susiorientuoti joje.
Džiugu, kad šiandien visuomenė į žmones su negalia žvelgia visai kitaip, – nebespoksoma į specialiu vežimėliu keliaujantį, pagarbiai praleidžiami lazdele besiramsčiuojantys, vis dažniau stebime besistengiančius pagelbėti silpnesniems.

Žvarbų sekmadienio vidudienį, per pusnis, šalton bažnyčion susirinkusius maloniai sušildė viltingi, guodžiantys, prasmingi klebono kun. Gintauto Jankausko žodžiai, dvasingi pamąstymai, šildė ir vienų su kitais buvimas greta. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi ir prašoma sveikatos ir tiems, kurie negalėjo atvykti. Pamaldose dalyvaujančių jausmai buvo patys įvairiausi – vieni džiaugėsi paguoda palaimingai šypsodamiesi, kiti maloniai pasijautė buvimu šalia seniau matytų, o kažkas nepajėgė sutramdyti ašarų dėl beviltiškai sergančio artimo...

Artėjančių Kalėdų laukimo nuotaika su tikinčiaisiais pasidalino ir LR Seimo narys Edmundas Jonyla. Sveikino visus su artėjančiomis šventėmis, dėkojo gerbiamam klebonui už atliktus darbus, linkėjo sveikatos, artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmo ir Dievo palaimos. Carito moterys visiems neįgaliesiems nemokamai dalino žvakutes, kurias aukojo Seimo narys E. Jonyla. Jos bus uždegtos visų čia dalyvavusių šv. Mišiose Kūčių vakarą namuose. Po visų apeigų klebonas kun. G. Jankauskas ligoniams suteikė palaiminimą, uždėdamas rankas ant galvos.

Vėliau klebonas kun. G. Jankauskas, Seimo narys E. Jonyla su žmona ir Carito pirmininke Elena Vaičiuliene ėjo aplankyti sunkiai sergančio Antano Baltmiškio ir jo žmonos Birutės Baltmiškienės. A. Baltmiškis daug metų buvo Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčios įvairių procesijų organizatorius, dvasingas ir rūpestingas katalikas. Carito pirmininkė E. Vaičiulienė padovanojo kalėdinį lauknešėlį, visi kartu maloniai pasišnekėjome, palinkėjome ligoniams sveikatos ir Dievo palaimos.

Ko gero, labiausiai laukiami lankytojai yra ligoninėse. Gerumo gija buvo pratęsta. Gruodžio 17-ąją penkios dešimtys gydomų Ariogalos slaugos ligoninėje sulaukė būrelio garbių ir mielų svečių.
Bendravimą pradėjo Ariogalos gimnazijos dainorėliai, vadovaujami tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės. Džiaugėsi iš palatų krūvon susiėję ir dainelėmis, ir dovanotais pačių vaikų pagamintais originaliais angeliukais.

Ariogalos parapijos klebonas kun. G. Jankauskas ligoninėje pritaikytose patalpose klausė išpažinčių, aukojo šv. Mišias, pamokslo metu ragino susirinkusius kiekvieną dieną surasti laiko pabūti tyloje ir maldoje.

Nuoširdžiai bendravo, linkėjo sveikatos ir nuoširdžius sveikinimo žodžius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga kiekvienam ligoniui išsakė Seimo narys Edmundas Jonyla.

Su miela šypsena saldžias dovanėles ir Carito žvakutes teikė mielos Ariogalos parapijos caritietės bei Seimo nario žmona Danutė.

LSDP Raseinių skyriaus pirmininko pavaduotojas Julius Daugiala padovanojo Ariogalos slaugos ligoninei labai reikalingus – vaikštynę, spec. vežimėlį ir prausimuisi vonioje kėdutę. Džiaugėsi ir ligoniai, ir ligoninės personalas.

Seimo narys E. Jonyla padėkojo už nuoširdų darbą , linksmų švenčių ir gerų ateinančių metų palinkėjo visiems Ariogalos slaugos ligoninės ir Ariogalos PSPC darbuotojams.

Ypatingi padėkos žodžiai buvo skirti darbščiosioms Ariogalos parapijos caritietėms, aktyviai dalyvavusioms visuose akcijos „Gerumas mus vienija“ renginiuose.

Raimonda Pankienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija