Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Sausio 13-oji TAUTOS ATMINTYJE

Ariogaliečiai, kaip ir prieš dvidešimt metų, dar kartą susivienijo bendram tikslui – atiduoti pagarbą Laisvei.

Tuomet, 1991-ųjų sausį, gyventojai iš atokiausių šalies kampelių neraginami rinkosi į Vilnių ginti parlamento. Dabar tragiškųjų sausio įvykių minėjimų dalyviai – to meto liudytojai ir moksleiviai.

1991-ųjų sausio 13-oji minima kaip Laisvės gynėjų diena. Tomis tragiškomis dienomis 14 žmonių žuvo, šimtai buvo sužeisti per sovietų okupacinės kariuomenės ir KGB mėginimą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Per kraują ir netektis iškovojusiesiems Lietuvai nepriklausomybę skirti renginiai vyko ir Ariogalos gimnazijoje.

Šis minėjimas buvo kiek neįprastas, jis vyko vakare prie sukurto laužo.

Tą atmintiną sausio 12 dieną, Ariogalos gyventojai vyko į Vilnių palaikyti laisvės gynėjų, budėjo prie Parlamento. Todėl ir mes savo renginius pradėjome šia simboline diena. 5 valandą vakaro visi minėjimo dalyviai rinkosi į Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią, dalyvavo šv. Mišiose. Pasibaigus šv. Mišioms jaunieji šauliai į savo būrį priėmė 10 naujų narių. Iškilmingoje aplinkoje nauji nariai davė priesaiką Jaunųjų šaulių būrio vadui Andriui Bautroniui.

Jaunieji šauliai, senjorai ir visi minėjimo dalyviai darnia eisena, miestelio gatvėmis patraukė į Ariogalos gimnazijos kiemelį.

Gimnazijos direktorius A. Stankus ir Jaunųjų šaulių vadas A. Bautronis užkuria simbolinį Sausio 13-sios laužą.

Su to meto įvykiais supažindina gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė, prisiminimais dalijosi tų dienų įvykių liudininkai, buvo dainuojamos patriotinės dainos. Besibaigiant minėjimui visi draugiškai, kaip ir tuo atmintinu metu, vaišinosi arbata.

Rytojaus dieną, Sausio 13, gimnazijos vestibiulyje buvo surengta atminimo ekspozicija. Joje buvo demonstruojamos žuvusiųjų nuotraukos, įvairi medžiaga, liudijanti to meto įvykius. Ilgosios pertraukos metu mokiniams buvo rodomos skaidrės, skambėjo muzika.

Sausio 13-tąją Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius. Po šv. Mišių visi sugiedojo Lietuvos himną.

Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

Ariogalos gimnazijos mokytojai D. Ūselienė ir A. Bautronis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 08 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija