Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Festivalio akimirkos Kelmėje, kurių niekada nepamirši

Vartydami albumą, žvelgdami į nuotraukas mes mintimis grįžtame į tuos laiko tarpsnius, kurie labiausiai mus sujaudina. Prisiminus įdomiausias, įspūdingiausias akimirkas, krūtinę užlieja šilta prisiminimų banga ir širdyje pasidaro gera...
 
Norime pasidalinti įspūdžiais iš jaunųjų muzikantų festivalio „Karamelė“.
 
Šių metų vasario 15-ąją  Kelmės meno mokykloje vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių (pianistų, akordeonininkų, gitaristų, styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų,) festivalis „Karamelė“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Festivalyje dalyvavo Joniškio, Kuršėnų, Raseinių, Kelmės meno mokyklų, Radviliškio, Palangos Stasio Vainiūno, Šiaulių 1-os ir 2-os muzikos mokyklų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio konservatorijos papildomo mokymo skyriaus mokiniai ir jų mokytojai (185 mokiniai ir juos ruošę 61 mokytojas). Festivaliui buvo ruošiamasi kruopščiai ir atsakingai. Pagrindinis festivalio tikslas – ugdyti savo krašto pilietį, tautos kultūros, tradicijų puoselėtoją bei tęsėją. Festivalio instrumentinių ansamblių dalyviai atliko laisvai pasirinktus skirtingo charakterio, stilių originalius arba aranžuotus kūrinius, o programos trukmė neviršijo septynių minučių. Pasirodė 62 kolektyvai, todėl šventės programa tęsėsi visą dieną: nuo 12 valandos iki 18 valandos vakaro.
                    
Į šį festivalį vyko Raseinių meno mokyklos ir Ariogalos filialo gausus mokinių būrys ir juos ruošę mokytojai: Jūratė Daugėlienė (fortepijonas), Eligija Dobilaitienė (smuikas), Jolanta Turčinskienė (smuikas), Saulė Krečkauskienė (fortepijonas), Gintarė Gudaitienė (fortepijonas), Asta Nikžentaitienė (fleita), Dalia Bakšienė (gitara), Andriejus Radčenko (mušamieji), Daiva Lipčienė (akordeonas), Arūnas Krištapavičius (klarnetas, Ariogalos filialas), Džiuljeta Banienė (fortepijonas), Ariogalos filialas).
 
Gaila, kad Ariogalos filialo dalyvių skaičius sumažėjo prasidėjus šalčiams, užklupus ligoms. Į kelionę vyko patys atspariausieji jaunieji atlikėjai: festivalių ir konkursų laureatės ir dalyvės – jaunosios pianistės sesutės Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės,  Aida Nacevičiūtė, Faustina Andriuškaitė, kurias festivaliui ruošė mokytoja Džiuljeta Banienė, o taip pat klarnetininkas Simonas Draukšas, kurį parengė mokytojas Arūnas Krištapavičius.
 
Buvome nustebinti šiltu priėmimu, gerai organizuota renginio eiga. Kiekvienai mokyklai buvo skirtos klasės, kur jaunieji atlikėjai galėjo parepetuoti, pasivaišinti gardžiomis bandelėmis, šilta arbata. Pasiruošę skubėjome į koncertų salę. Festivalio rengėjai, atsakingi garbūs asmenys paskelbė šventės pradžią, įteikė kiekvienai mokyklai atminimo dovanas. Aidint gausiems aplodismentams koncertą pradėjo Kelmės meno mokyklos smuikininkų ir gitaristų ansamblis. Pirmoje festivalio dalyje koncertavo Radviliškio, Joniškio, Šiaulių, Palangos, Kelmės, Raseinių (Ariogalos filialo) meno ir muzikos mokyklų jaunųjų atlikėjų  ansambliai.
 
Šauniai pasirodė Ariogalos filialo festivalio dalyviai. Faustina ir Aida puikiai paskambino fortepijonu kompozitorių J. F. Burgmiulerio ir B. Readdy kūrinius. Simono ir Austėjos kamerinis ansamblis, atliko nuotaikingą E. Sigmeisterio pjesę „Cukrinis arbūzas“.  Jaunųjų atlikėjų iš Ariogalos filialo pasirodimą užbaigė šeimyninis sesučių Skaistės ir Austėjos fortepijoninis ansamblis. Mokiniai, lydimi gausių aplodismentų, buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldumynais. Mokytojus džiugino kultūringa mokinių elgsena scenoje,  jų artistiškumas, gebėjimas puikiai muzikuoti, interpretuoti bei įtaigiai savo mikliais piršteliais perteikti kūrinių charakterį. Festivalio antroje dalyje puikius muzikinius gebėjimus pademonstravo ir Raseinių meno mokyklos mokiniai.
 
Dėkingi esame festivalio „Karamelė“ organizatoriams – Kelmės meno mokyklai, sumaniusiai surengti didelę šventę jauniesiems muzikantams, suteikė galimybę viešai koncertuoti, plėtoti jų kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, muzikos interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius. Šio festivalio partneriai – Kelmės rajono savivaldybės švietimo skyrius ir Kelmės mažasis teatras  bei rėmėjai – Kelmės rajono švietimo skyrius, Kelmės rajono laikraštis „Bičiulis“, dienraštis „Šiaulių kraštas“, Kelmės televizija „Labas iš Kelmės“.
 
Festivalis „Karamelė“ mums raseiniškiams ypač brangus ir reikšmingas, nes su šiuo miestu mus sieja draugiški ryšiai. Prieš septynetą metų tarp Raseinių ir Kelmės meno mokyklų užsimezgė nuoširdi, dalykiška draugystė. Mokyklos tapo socialiniais partneriais: organizuojamos gerosios darbo patirties sklaidos konferencijos, vyksta metodiniai užsiėmimai, seminarai, rengiami tarpmokykliniai mainų koncertai.
 
Žvelgdama į prabėgusių metų įvykius, džiaugiuosi savo mokinių muzikavimo pažanga, jų gebėjimais. Nuoširdžiai dėkoju šauniam Faustinos tėveliui Rolandui Andriuškai, padėjusiam sėkmingai ir saugiai nuvykti į Kelmės miestą.  Dėkinga ir kitiems tėvams, kurie palaiko glaudų ryšį su mokytoja, padeda, paremia kelionėse, vykstant į respublikinius festivalius ir konkursus.
 
 
Džiuljeta Banienė - Raseinių meno mokyklos
Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija