Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS LAZDIJUOSE

Šių metų balandžio 15 dieną Lazdijų meno mokykloje vyko V-asis respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“, kuriame dalyvavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo jaunosios pianistės: antrą kartą pianistės meistriškumą pademonstravo Skaistė Jurkšaitytė (fortepijono 3 klasė), o šiame konkurse debiutavo Austėja Jurkšaitytė (fortepijono 7 klasė) ir Miglė Švenčionytė (fortepijono 7 klasė). Mokines konkursui ruošė mokytoja Džiuljeta Banienė.
 
Šio konkurso sumanytojos, organizatorės Lazdijų meno mokyklos fortepijono skyriaus mokytojos Vilma Grigaitienė, Rima Vekterienė ir mokyklos direktorė Renata Mockevičienė džiaugėsi išaugusiu renginio meniniu lygiu. Konkursas tęsė užsibrėžtus tikslus bei uždavinius dalintis pedagogine patirtimi, bendradarbiauti tarp respublikos muzikos (meno) mokyklų fortepijono instrumento mokytojų ir mokinių, tobulinti grojimo techniką, atskleisti ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, individualumą.
 
Konkurse dalyvavo 45 jaunieji pianistai atvykę iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Kalvarijos muzikos mokyklos, VšĮ Alytaus jaunimo centro ir Alytaus rajono meno–sporto mokyklos, Vilkaviškio muzikos ir vyskupijos KKC meno mokyklų, Marijampolės muzikos mokyklos, Varėnos muzikos mokyklos, VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialo ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo, kuriuos parengė 28 šių mokyklų fortepijono klasės mokytojai. Šiais metais jubiliejinis renginys buvo skirtas žymaus Lietuvos kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio šimtosioms mirimo metinėms ir jo žmonos, žymios visuomenės veikėjos, rašytojos, poetės, vertėjos Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės šimtas dvidešimt penktųjų gimimo metinių paminėjimui. Neatsitiktinai į konkurso vertinimo komisiją pirmininkauti buvo pakviestas ir M. K. Čiurlionio provaikaitis, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos docentas, pianistas Rokas Zubovas. Lazdijų meno mokyklos direktorė iškilmingai visus pasveikino, paskelbė konkurso pradžią ir pristatė kitus žiuri narius: Alytaus muzikos mokyklos fortepijono mokytoją metodininkę V. Naujikienę, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono vyresnįjį mokytoją A. Lekerauską.
 
Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus kategorijų grupes: 1-3 klasių (A grupė), 4-5 klasių (B grupė), 6 ir vyresnių klasių (C grupė). Visi dalyviai konkurse skambino laisvai pasirinktą techninę pjesę. Koncerto perklausos metu skambėjo lietuvių ir kitų šalių (B. Dvariono, V. Majorovo, A. Vėtros, D. Aleksanderio, B. Berlin, J. F. Burgmiulerio J. Vesnyak ir kt.) kompozitorių kūriniai.
 
Mūsų mokyklos mokinė Skaistė Jurkšaitytė atliko nuotaikingą kompozitoriaus R. Rannap pjesę „Paskutinis traukinys“. Austėjai Jurkšaitytei šį kartą buvo sudėtingesnė situacija: jos atliekama J. F. Burgmiulerio pjesė „Audra“ koncerte skambėjusi net tris kartus, kiekvieną kartą buvo interpretuota vis kitaip, tarsi  piešinys nuspalvintas kitomis spalvomis. Austėjai teko sunkiausia užduotis: nepasiduoti kitų atlikėjų įtakai,  sceniniam jauduliui ir savo kūrinį atlikti kaip buvo numatyta. Malonu buvo girdėti pagyras iš kitų mokytojų apie mokinės muzikalumą.  Gausūs aplodismentai nuaidėjo pasirodžius Miglei Švenčionytei, kuri skambino spalvingą, dramatiškąją R. Espeere pjesę „Laukinė medžioklė“. Mokinė buvo pastebėta komisijos pirmininko R. Zubovo ir sulaukė daugybės pagyrimo žodžių už be galo ryškią kūrinio interpretaciją, sceninę kultūrą, artistiškumą.
 
Visi dalyviai lengviau atsikvėpė, nuslūgo įtampa, kol nekantraudami laukė komisijos verdikto. Žiuri daugiau nei valandą kruopščiai analizavo kiekvieną jaunojo pianisto atlikimą, ilgai svarstė kam suteikti prizines vietas kiekvienos kategorijos grupėje bei diplomus už ryškius pasirodymus. Po ilgų svarstymų žiuri nariai įžengė į koncertų salę. Publika juos pasitiko džiaugsmingais aplodismentais. Komisijos pirmininkas R. Zubovas kalbėjo apie tai, kad šiais metais ypač buvo sunku vertinti atlikėjus, išrinkti pačius geriausius, gabiausius. Pastebėti buvo visi konkurso dalyviai.  Nuoširdžiausius žodžius tarė  mokytojams už jų kruopštų darbą ugdant jauną asmenybę, gebėjimą atskleisti vaikų  individualumą, ypač išaugusį atlikėjišką meistriškumą, artistiškumą.
 
Mokyklos direktorė įteikė konkurso dalyviams padėkos raštus, o renginio vedėjos ir organizatorės dovanojo Lazdijų miesto savivaldybės įsteigtus prizus. Konkurso diplomantai, pasižymėję ryškiu muzikavimu, nepaprastai įdomia kūrinio interpretacija, buvo apdovanoti diplomais. Džiugu, kad buvo pastebėta, aukštai įvertinta ir mūsų mokyklos mokinė Miglė Švenčionytė (jai suteiktas diplomas už ypač ryškią kūrinio interpretaciją).
 
Konkursas baigėsi, tačiau šventė tęsėsi: mokiniams ir mokytojams pianistas Rokas Zubovas dovanojo koncertinę programą „M. K. Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui“.
Norisi nuoširdžiai padėkoti Genovaitei ir Juozui Jurkšaičiams, padėjusiems saugiai, sėkmingai nuvykti į Lazdijus.
 
Džiuljeta Banienė-Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija