Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Keliaujantis Gailestingojo Jėzaus paveikslas

2011 m. spalio 2 d. 11.55 val. Gailestingojo Jėzaus paveikslas iš Girkalnio šv. Jurgio bažnyčios atvyko į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčią ir buvo iki spalio 7 d. 
 
Belaukiant paveikslo Ariogalos bažnyčios šventoriuje rikiavosi iškilminga procesija, būriavosi šventiškai nusiteikę parapijiečiai. Tą dieną danguje švietė skaisti saulė, ore tvyrojo ramybė tarsi pabrėždama šio įvykio svarbą ir dvasingumą.
 
Procesijoje dalyvavo Ariogalos pastoracinės tarybos, sinodinės grupės nariai ir parapijos jaunimas. Giedant Ariogalos parapijos Sumos chorui per išpuoštą šventorių, paveikslas buvo iškilmingai įneštas į bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus iš anksto paruoštoje vietoje.
 
Paveikslo apsilankymo proga šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Per pamokslą jis papasakojo apie Gailestingojo Jėzaus paveikslo istoriją, kilmę, jo meninį įtaigumą. Klebonas sakė: „Seseriai Faustinai apsireiškęs Išganytojas pageidavo, kad po atvaizdu būtų užrašas: “Jėzau, pasitikiu Tavimi”, kuris primintų, kad tik Dievu pasitikintis žmogus gali priimti jo teikiamas malones”.
 
Pamokslo pabaigoje klebonas kvietė visus šiomis dienomis aktyviai dalyvauti bažnyčioje liturginėse apeigose, sakydamas: ”Šiandien, kaip brangus svečias, keliaujantis Gailestingojo Jėzaus paveikslas atvyko ir į mūsų bažnyčią. Aukokime Gailestingajam Dievui  savo gyvenimą, išpažinkime šventąjį tikėjimą kaip dera tikriems katalikams. Gyvenkime šiomis dienomis spalio mėnesio dvasia, dovanokime Viešpačiui giesmes ir maldas, ypač Rožinio maldą ir Dievo Gailestingumo litaniją“.
 
Po šv. Mišių vyko prie Švč. Sakramento adoracija. Kalbėjome Dievo Gailestingumo litaniją ir kitas maldas. Pasibaigus iškilmėms tikintieji pasirašė Dievo Gailestingumo metų knygoje.
 
Vakarais šv. Mišių metu buvo sakomi Dievo gailestingumo tema pamokslai. Švč. Sakramento adoracijoje aktyviai dalyvavo parapijos jaunimas. Gailestingojo Jėzaus paveikslą aplankė daug žmonių.
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 05 17
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija