Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ ARIOGALOJE "Meno mokyklos filialui - 20"

Šių metų spalio 12-14 dienomis Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas šurmuliavo nuo mokinių linksmo čiauškėjimo, netylančių muzikos garsų, nesibaigiančių kalbų ir įspūdžių. Šiomis dienomis mokykla šventė savo dvidešimties metų jubiliejų. Į šventę atvykusius svečius nustebino atsinaujinusios mokyklos patalpos, džiugino linksmi mokytojų ir vaikų veidai.
 
Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas – meninio ugdymo institucija, teikianti pradinį profesionalaus lygio muzikos ir dailės išsilavinimą. Mokyklos tikslas – ugdyti Ariogalos miesto, Raseinių, Kauno rajonų (Čekiškės miestelio) vaikų bei suaugusiųjų estetinį, meninį, muzikinį skonį, sudaryti palankias sąlygas formuotis kūrybiškai asmenybei, propaguoti profesionalųjį meną.
 
MOKYKLOS ŠVENTĖ
 
2010 metais spalio 8 dieną filialas turėjo paminėti mokyklos jubiliejinę datą. Tačiau 2010-2011 metais mokykloje vyko rekonstrukcijos darbai. Mokytojų kolektyvas nusprendė Ariogalos filialo įkūrimo šventę pažymėti 2011 metais spalio 12-14 dienomis šventiniais renginiais.
 
Spalio 12 diena buvo skirta mokyklos mokiniams, absolventams ir jų tėveliams.
 
Spalio 13 dieną Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje parapijos klebonas Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias Ariogalos filialo mokytojų kolektyvui, mokiniams ir jų tėveliams.
 
Spalio 14 dieną vykęs  jubiliejinis renginys vainikavo mokyklos šventę, kurioje dalyvavo Raseinių rajono garbingiausi svečiai: Raseinių rajono savivaldybės meras Remigijus Ačas, rajono tarybos narė Aldona Ona Radčenko, Seimo narys Edmundas Jonyla, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresniosios specialistės Asta Cicėnienė, Asta Pagarauskaitė, Raseinių meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Galdikienė, Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė, Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Kvietkuvienė, Ariogalos miesto įvairių įmonių, akcinių bendrovių savininkai, parėmę mokyklos šventę, ir kiti garbūs svečiai.
 
Džiugu buvo matyti į jubiliejinį renginį atvykusias mokykloje dirbusias pedagoges
Ingridą Maslauskienę (fortepijonas, chorinis dainavimas), Liną Mažeikaitę-Jančiuvienę (kanklės) bei buvusius mokinius.
 
Visų laukta akimirka. Koncerto vedėjos, 2010-2011 metų mokyklos absolventės,
(nuolatinių koncertų, respublikinių festivalių bei konkursų dalyvės) jaunosios pianistės Miglė Švenčionytė ir Gintarė Banytė, pasveikino renginio dalyvius, garbius svečius, paskelbė šventės pradžią. Nuoširdžius pasveikinimo žodžius tarė Raseinių meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalis. Ariogalos filialo pavaduotoja ugdymui Danutė Nedzinskienė supažindino su meno mokyklos filialo įkūrimo aplinkybėmis, mokyklos 20 metų menine veikla. Šventės metu kalbėjo ir  sveikino atvykę svečiai, buvę mokyklos ugdytiniai, mokytojai.
 
Renginyje dalyvavo Ariogalos filialo  jaunių choras vadovaujamas mokytojos D.
Raškevičienės, akordeonininkių duetas, paruoštas mokytojos D. Nedzinskienės, instrumentiniai pučiamųjų, kameriniai ansambliai, duetai, parengti mokytojo  A. Krištapavičiaus, kanklių trio, kurį paruošė mokytoja R Jurkienė, smuikininkių ansamblis, paruoštas mokytojos D. Gudžiuvienės.
Puikiai pasirodė mokytojos A. Skirmantaitės paruoštas fortepijoninis duetas, įdomia interpretacija sužavėjo mokytojos Dž. Banienės paruošti fortepijoniniai duetai  ir trio. Visus atvykusius klausytojus nustebino puikiai mokinių atlikti kūriniai, aukštas koncerto lygis. Dar ir šiandien mokytojus ir jaunuosius atlikėjus džiugina visų dalyvavusių šventėje malonūs atsiliepimai.
 
IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS
 
Ariogalos filialas vienas iš keturių  Raseinių meno mokyklos įsteigtų filialų (kiti filialai įsteigti Šiluvoje, Viduklėje, Girkalnyje), pradėjęs veikti 1990 metais spalio 8 dieną  Ariogalos lopšelio-darželio patalpose. Pirmaisiais mokslo metais filiale įsteigti keturi muzikos skyriai: fortepijono, akordeono, smuiko ir kanklių. Priimti 45 mokiniai, kuriuos mokė penki pedagogai: Danutė Nedzinskienė, Džiuljeta Banienė, Daiva Spudvilaitė-Lipčienė, Renata Grigalytė, Varsa Liutkutė. Metams bėgant mokinių skaičius augo. Keitėsi mokytojai, steigėsi naujos muzikos specialybės: chorinis dainavimas, muzikos istorija, pučiamųjų klasė, dailė.
 
Šiuo metu mokykloje dirba šie mokytojai: Danutė Nedzinskienė (akordeonas), Džiuljeta Banienė (fortepijonas), Danguolė Raškevičienė (muzikos teorija, chorinis dainavimas), Ramunė Jurkienė (kanklės, muzikos istorija), Arūnas Krištapavičius (klarnetas, saksofonas), Danguolė Gudžiuvienė (smuikas), Alina Skirmantaitė (fortepijonas), Gitana Evseičikaitė (dailė).
 
Nuo 1991 metų Ariogalos filialui vadovauja  mokytoja Danutė Nedzinskienė.
 
MENINĖ MOKYKLOS VEIKLA
 
Ariogalos filialo mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos meninėje veikloje, rajono, apskrities, jaunųjų atlikėjų respublikiniuose bei  tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose. Mokiniai atlieka savo kūrybos kūrinius, dainas, grojimo techniką demonstruoja muzikiniuose projektuose, teminių popiečių metu. Mokytojai aktyviai vykdo švietėjišką kultūrinę veiklą: organizuoja koncertus Ariogalos bendruomenei, Ariogalos miesto švietimo įstaigose, VšĮ Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninėje, rengia pažintines edukacines ekskursijas šalyje ir užsienyje (Vilniuje, Kaune, Punske, Varšuvoje). Mokytojai palaiko glaudžius partnerystės ir kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su Garliavos meno mokyklos Babtų filialu, Kauno rajono Čekiškės Pr. Dovydaičio vidurine mokykla, Šilalės muzikos mokyklos Kaltinėnų filialu. Mokytojos Dž. Banienės iniciatyva užmegzti nauji ryšiai su Lazdijų meno mokyklos fortepijono skyriumi.
 
MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ PASIEKIMAI
 
Ariogalos filialo pedagogų parengti mokiniai noriai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose: jaunųjų pianistų, akordeonininkų, tautinių (kanklių), pučiamųjų instrumentų festivaliuose („Pavasario vaivorykštė“-2006, 2007, „Klonių aidai“-2007, „Muzikos Skrynelė“- 2008, , „Vaikystė su muzika“-2008, „Garsų išdaigos“- 2009, 2010, „Karamelė“-2011, „Grokime kartu“- 2009) bei festivaliuose-maratonuose 1997-2011. Mokyklos ugdytiniai respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose pelnė prizinių vietų ir diplomų.
 
Mokytojos metodininkės Ramunės Jurkienės parengtos mokinės apdovanotos laureato diplomais: Simona Jurkaitė (2002), Greta Kurpavičiūtė (2004), Sandra Klevinskaitė (2006) respublikiniame J. Švedo tautinių instrumentų konkurse. I respublikiniame tautinių muzikos instrumentų jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse 2008 m.  laureatėmis tapo – Sandra Klevinskaitė ir Agnietė Švedaitė, respublikiniame duetų-ansamblių konkurse „Tirlytis“ apdovanotos 2006 m. Silvija Brazinskaitė, Kristina Kartanaitė 3 vietos diplomu, 2008 m. – S. Klevinskaitė ir A. Andrijaitytė – 2 vietos diplomu, A. Švedaitė ir K. Kartanaitė – 3 vietos diplomu, o kanklininkių trio – S. Klevinskaitė, A. Švedaitė ir K. Kartanaitė – 2 vietos diplomu.
 
Puikūs pastarųjų metų ir jaunųjų pianistų pasiekimai. Mokytojos Džiuljetos Banienės ugdytinės pelnė laureato diplomus: respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“ 2009 m. Skaistė Jurkšaitytė pelnė 2 vietos laureato diplomą, X respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse-festivalyje „Skambinu su draugu“ 2010 m. –sesutės Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės apdovanotos laureato diplomais ir nominacija už puikų džiazinės pjesės atlikimą, 2011 m. diplomais apdovanoti fortepijoniniai duetai – Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės, Aida Nacevičiūtė ir Faustina Andriuškaitė. V respublikiniame jaunųjų pianistų techninės pjesės konkurse „Allegro“ 2011 m.- Miglė Švenčionytė apdovanota diplomu už puikią kūrinio interpretaciją.
 
Mokyklos šventė baigėsi... Mokytojams, mokiniams, jų tėveliams, šventėje dalyvavusiems svečiams šventė paliko gerą nuotaiką, nuostabias akimirkas. Prisimenant prabėgusias šventės dienas norisi pacituoti mokyklos absolventės Miglės Švenčionytės kūrybos žodžius: „ Mes nepaliksim muzikos...Mums ji – kaip laužui liepsna,  kaip žmogui tėvynė, kaip paukščiui sparnai. Ir tepuošia ji mūsų kasdienybę lyg vaivorykštė padangę, pati spalvingiausia, išraiškingiausia...“.
 
Džiuljeta Banienė – Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo vyr. mokytoja

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija