Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogaloje palaiminti ir pagerbti neįgalieji

Sekmadienį Ariogaloje paminėta artėjanti Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena: šv. arkang. Mykolo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už neįgaliuosius, Kultūros centro filiale surengtas iškilmingas minėjimas.
 
Šv. Mišias aukojęs klebonas kun. Gintautas Jankauskas negailėjo gražių, išmintingų ir viltingų žodžių žmonėms, kuriuos persekioja ligos, negalia, nelengvi išbandymai. Jis sakė: „Reikia tik apgailestauti, kad dabartinėje Lietuvoje yra daug beširdiškumo ir kenčiantys žmonės ne visada sulaukia tinkamo dėmesio ne tik iš gyvenančių pažįstamų toje aplinkoje, bet ir iš savo namiškių. Tegul dar ryškiau atsiskleidžia iš mūsų pusės dėmesingumas šiltu žodžiu ir ištiestos rankos pagalba, o kenčiantys įvairias negalias žmonės nebūtų išstumti iš visuomenės dėmesio lauko ir  visuomet jaustų mūsų paramą. Kenčiantis žmogus, nesurasdamas atramos žemėje, kartais ieško ko lengvesnio kelio palikti triukšmingą gyvųjų pasaulį. Padėkime jiems būti kartu ir tuo pačiu padėkime ieškoti Aukščiausiojo pagalbos“. Po šv. Mišių klebonas kun. G. Jankauskas kiekvienam neįgaliajam asmeniškai suteikė palaiminimą.
 
Į neįgaliuosius su didele pagarba kreipėsi ir Seimo narys Edmundas Jonyla, klebonui padovanojęs žvakę – padėkos ir pagarbos simbolį.
 
„Džiaugiuosi, kad šiandien galėjau dalyvauti šv. Mišių aukoje už Jus, būti su Jumis kartu. Linkiu Jums sveikatos, kad Jus aplankytu Dievo palaima, kad Jūsų vaikams, tėvams, anūkams niekada netrūktų dėmesio, o Jūsų širdyse vietos surastų ir džiaugsmas“, – neįgaliesiems skambėjo Seimo nario žodžiai, taip pat ir padėka klebonui kun. G. Jankauskui už meilę, paguodą ir nuoširdumą krašto žmonėms.
 
Šventę organizavusio Raseinių r. kultūros centro Ariogalos filiale skambėjo dainos, muzika, literatų žodžiai – viskas neįgaliesiems. Salėje koncertavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo auklėtiniai, Kultūros centro Ariogalos filialo meno vadovės Danutės Nedzinskienės vadovaujama kapela, aidėjo literatų klubo „Atgaiva“ narių žodžiai.
 
Kultūros centro Ariogalos filialo direktorė Rasa Sadauskienė, Ariogalos seniūnijos seniūnė Renata Aleksiejienė ir Seimo narys E. Jonyla įteikė sveikinimo raštus neįgaliųjų draugijos jubiliatams. Padėkojo neįgaliųjų draugijos Ariogaloje pirmininkei Bronei Bendžiuvienei už bendradarbiavimą organizuojant šį renginį. Smagu, kad 150 rajono neįgaliųjų per Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną – gruodžio 3-ąją vyks į Kauną, į naująją „Žalgirio“ areną, kur visą dieną vyks šventė. LR Seimo narys Edmundas Jonyla linki geros kelionės ir pasirūpins transportu.
 
Tomas Bartkus

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 11 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija