Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ilgų vakarų šviesa

Ruduo, ruduo-
Ilgesys širdį stingdo
Ir tik auksas beržų
Nuramina sušildo.
 
Šiais žodžiais tą šiltą lapkričio 13 dienos popietę Ariogalos literatų klubo ,,Atgaiva‘‘ narių grupelė, seniūnės Renatos Aleksiejienės šeimos kapelos palaikomi savo kūrybos šilumą padovanojo kaimynams – Juodaičių bendruomenei.
 
Maloniai nustebino susirinkęs gausus būrys žiūrovų, dalyvavo Juodaičių seniūnė Albina Bunikienė, jos pavaduotojas Arvydas Puodžiulis, pagrindinės mokyklos direktorė ir bendruomenės pirmininkė Nijolė Juciuvienė bei kultūros centro direktorius Albinas Skridla. Nustebino ir pamalonino jų nuoširdumas, svetingumas, dėmesys ir jautrumas žmogui, kūrybai.
 
Kuo gali pasidalinti kuriantys ar muzikuojantys žmonės? Aišku – skleisti gėrio šviesą ir dalinti ją nemokamai kitiems, pasinaudoti prigimtine žmogaus teise pasišviesti žmogumi, kad linksmiau sulauktume ilgų vakarų tąsoje Kūdikėlio Jėzaus gimimo žvaigždės patekėjimo...
 
Reikėjo matyti žiūrovų veidus ir akis, tokias mąslias ir švytinčias, kai scenoje ir salėje esantys žmonės susipynė į vieną jauseną, mintį, kartu dainavo ir nuoširdžiai dėkojo. Visi mes jutome jų šilumą, jų šypsenas, kai liejosi Danutės Šukauskienės, Vilmos Gadliauskienės, Antano ir Ritos Kišonų eilės bei pašmaikštavimai, kai angelišku diskantu pragydo jauniausias šeimos kapelos dalyvis Artūras Aleksiejus solo dainose ir akordeono miniatiūromis, kai skambėjo kapelos grojimas, kvintetu, trio, duetu atliekamos mielos širdžiai dainos. Salėje žiūrovai ir plojo į taktą ir nuoširdžiai kartu padainavo... O kaip visi plojo žiūrovų vardu kalbėjusiai vietos poetei mokytojai senjorai Pranciškai Šimkūnienei ir paskaičiusiai dvasingus savo eilėraščius. Gilios pagarbos vardan Gerb. poetė įteikė puikių raudonų rožių puokštę kapelos senjorai poniai Natalijai Zakienei. Ne tik mums, klubo literatams, bet ir žiūrovams buvo nuostabu matyti Gerb. seniūnės Renatos visą šeimą kartu šauniai įsiliejančius į temos  leitmotyvą. Na, o dukros Mildos smuiko gaili rauda, susipynusi su draugės Živilės Simonavičiūtės kankliavimu, užgavo visų slapčiausias širdies stygas...
 
,,Atgaivos‘‘ klubo literatai didžiuodamiesi viešai dėkoja šeimos kapelai, kad nuolat padeda  atnešti ilgų vakarų šviesą į kaimų bendruomenes  žmonėms, nes tokie nuoširdūs pabendravimai įžiebia optimizmą rudens nostalgijoje, nuskaidrina kasdienybės monotoniją.
 
Su ta pačia programa popietę praleidome Didžiulių kaimo bendruomenėje.
Pabaigai norėčiau priminti, jog per septynerių mėnesių klubo ,,Atgaiva‘‘  gyvavimą tai jau buvo 12-asis didesnis renginys. Šiuo metu vyksta adventinio vaizdelio pagal šv. Raštą stygavimas, o nuo šio mėnesio 27-osios dienos prasidės  gastrolės po parapijų bažnyčias: Tytuvėnus, Betygalą,  Paliepius, Čekiškę (o artimiausiose parapijose tai buvo parodyta ankstesniais metais).
 
Gilią prasmę pajutau garbaus aktoriaus Antano Šurnos žodžiuose: ,,Dieve, suteik man dvasios ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos – keisti tai, ką galiu, ir išminties tą skirtumą suprasti‘‘.
 
Rita Kišonienė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija