Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Adventinė kalėdinė akcija "Iš širdies"

Kalėdinė dvasia kiekvieno mūsų širdies kertelėje atranda gerumą, jautrumą, norą pamatyti kito akyse  džiaugsmo kibirkštėlę. Kiekvienas trokštame suteikti šalia esančiam geriausių dalykų, kurių patys turime. Todėl visą gruodžio mėnesį Ariogalos gimnazijoje tradiciškai vyko adventinė  kalėdinė akcija ,,Iš širdies“, kurią organizavo socialinės pedagogės Rima Draukšienė, Kristina Gailiutė ir tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė.
 
2011 gruodžio 16 dieną Ariogalos gimnazijos mokiniai kartu su Ariogalos parapijos klebonu Kun. Gintautu Jankausku ir Ariogalos ,,Caritas“ savanoriais kaip ir kiekvienais metais lankėsi Ariogalos slaugos ir globos namuose.
 
Kalėdinį sveikinimo koncertą pradėjo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“, vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės ir socialines veiklos grupė ,,Gyvenimo abėcėlė“, vadovaujama socialinės pedagogės Rimos Draukšienės. Nuoširdžios  giesmės, eilės ir mokytojos Janinos Vaivadienės vadovaujamų  mokinių rankomis pagamintos dovanėlės sušildė visų širdis.
 
Ariogalos parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias ir teikė Sakramentus. ,,Caritas“ savanorės vadovaujamos Elenos Vaičiulienės sveikino slaugos namų gyventojus ir aptarnaujantį personalą.
 
Į šventę su dovanomis ir sveikinimais atvyko seimo narys Edmundas  Jonyla su žmona Danute  ir patarėja Diana Kaupaitiene.
 
Adventinės kalėdinės akcijos baigiamasis renginys vyko gruodžio 21 dieną Ariogalos gimnazijoje.  Renginio metu koncertavo Sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“ ir socialinės veiklos grupė ,,Gyvenimo abėcėlė“. Gimnazijos bendruomenės, tėvų komiteto „ Santaka“, A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo paaukotos dovanėlės pradžiugino mokinius, pakviestus į renginį, kuriems tai suteikė didžiausią šventinį džiugesį. Juk nuo širdžių gerumo ir šilumos šviesiau sieloje.
 
Renginyje apsilankęs Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas dėkojo mokiniams ir mokytojams už skleidžiamą šventinę nuotaiką ir linkėjo visiems džiugių Kalėdų, atnešančių ramybę į kiekvienus namus, suteikiančių stiprybės, sveikatos ir gyvo tikėjimo geriems darbams ir kūrybiniams sumanymams.
 
Rima Draukšienė, Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija