Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

"Nojaus laivas" įplaukė į Ariogalos uostą

Antrąją šv. Kalėdų dieną Ra­seinių meno mokyklos Ariogalos filialo salėje gausus žiūrovų būrys pasitiko Tytuvėnų piligrimų centro jaunimo grupę, jų režisierę Andrėją Griciutę ir patį Centro direktorių Praną Jurkaitį. Pavadinimas misterija "Nojaus laivas" buvo atliktas pagal Carmen Bernos de Gasztold kūrinį "Maldos iš Nojaus arkos".
 
Maloni, šventiška ir renovuota menų ir gėrio „meka" pasitiko mus šiltai ir svetingai, nes jos direkto­rei Danutei Nedzinskienei ir budė­tojai Liucijai labiau rūpėjo kultūros sklaida Ariogaloje, o ne Kalėdų užstalė.
 
Ne visa misterijos trupė galėjo atvykti, bet tai nesumenkino nei scenarijaus, nei turinio... Kai mies­to seniūnė Renata Aleksiejienė su savo šeima atvykusi į renginį dali­josi įspūdžiais agapėje, paaiškėjo, kad ne vien žiūrovų – ir jos akyse ne kartą sužibo gėrio ašaros, kū­ną „kuteno šiurpuliukai"...
 
Esame dėkingi mūsų parapi­jos klebonui kun. Gintautui Jankauskui, kuris darbus suplanavo taip, kad ir agapėje sudalyvavo.
 
Noriu nuoširdžiai pasveikinti su didele kūrybine sėkme ir laime visą mūsų draugų iš piligrimų centro kūrybingą jaunimo puokštę ir jų režisierę, kad Nauji metai jiems padovanotų drakonišką veržlumą ir atkaklumą: Mykolą M. (varną), Virginiją B. (bitę), Dainorą J. (drugelį), Simutę K. (angelą), Jurgitą B. (pelytę), Karoliną M. (pelėdą), Ramutę G. (ančiuką) ir Eugenijų L. (Nojų), šviesos meistrą direktorių Praną J. Ir darbščiąją režisierę Andrėją. Ji – tai žmogus, visą save atiduodantis kultūrai ir jaunimo Centrui, nes į Tytuvėnus sugrįžta tik savaitgaliais. Andrėja Šiaulių universitete dėsto režisūrą. Juk tokių kultūros fanatikų ir trūksta mūsų gyvenimo pilnatvei įprasminti.
 
Likome pamaloninti piligrimų centro ir gerb. klebono kun. R.Žaromskio bendru pasiūlymu po Naujųjų metų susiderinti tolimesnį bendradarbiavimą su literatų klubu „Atgaiva“ 2012 metais.
 
Rita Kišonienė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija