Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

SUKUOSI METŲ LAIKU

Laikas nepaliaujamai eina, neklausdamas mūsų, ar mums reikia skubėti, ar stabtelti. O gal reiktų atsigręžti į būrį laimingai praleistų dienų ar pasvajoti apie ramią ateitį. Laikas yra amžinai srūvantis šaltinis su besikartojančiais metų ratais, kurie dardėdami suka ir vynioja amžiaus virsmo verpetų kamuolį.
 
Pasibaigė 2011- ieji metai, prasidėjo naujieji. Diena nušvinta po nakties. Baigiasi ožiaragio sausis, slenka sužvarbęs vasaris. Nespėsi nuryti Užgavėnių blyną, kai medyje tupintį pamatysi ilgą gyvenimo patirtį nešantį kovą. O tada ant laumės žirgo, piešdamas velykinių margučių raštą, nusileis spalvų pirklys – balandžio jaunikis. Visomis subtiliausiomis gyvenimo spalvomis ir kvapais sužydės gegužė. Suskambės upeliukai, lyg jaunystėje saldžiai susops širdį… Lakštingalų giesmėse skęs vis trumpėjančios naktys, o rytas kelsis visai nemiegojęs. Gyvenimas tekės kartu su saule, birželyje išplaukiančiais vasarojais, skubės su darbščiom bitėm liepų žieduose, skris su krykščiančiomis kregždėmis debesyse… Dienos švytės. Kaip vaikystėj žemuogių karoliukus mamai jas versi ant blizgančios smilgos… Gyvenimas – tarsi dangaus skliaute švytintys Grįžulo Ratai. Žvaigždėtos rugpjūčio nakties paukščių tako berankovę tuniką turtingas rugsėjis staiga pridengs pilku naktinių rūkų apsiaustu. Vėjyje besiplaikstančius tavo plaukus ankstyvas ruduo papuoš sidabrinių voratinklių nuometo gijomis. Į mūsų namų kiemus netikėtai pasibels spalis, nešinas pilnu krepšiu ramių rudens lobių. Palengva vėstant orams, išskrendančios gervės liūdniems miškams plasnos polonezą. Vėjas graudins šulinio svirtį. Sunkūs, prinokę obuoliai nakties tyloje garsiai bumsėdami kris į minkštą, tyliai raudančią žolę… Mėnulio pilnatį ištrins delčia. Aklos taps naktys. Tik Vėlinių gyva ugnelė akimirkai sustabdys laiką ir privers atsisukti į praeitį, susimąstyti apie išmintingus amžinybės turtus, sielos ramybę bei Dievo visagalybę.
 
Gyvenimas – amžinas laiko šaltinis, kuris kartais apipila prabėgusių dienų prisiminimais, paliečia jautrias širdies stygas. O tada vėl laukiam tarsi iš naujo užgimstančio Betliejaus žvaigždės švytėjimo, eglutės spygliais ir kūčiukais kvepiančių šv. Kalėdų, senelės pasakos, mamos apkabinimo, švento stebuklo – kad viskas sugrįžta ir vėl viskas kartojas… Viskas sukasi metų ratu link amžinybės.
 
Kur mes bedirbtumėm ir ką mes beveiktumėm, nė dienos nepraleidžiame nežvilgtelėję į metų kalendorių. Tiesa, juk ten sudėta visa teisybė, kas bus po rytojaus, kada patekės saulė arba stos pilnatis. Kokius vardadienius švęsime, kur savaitgalis ar šventės, kada bus šv. Velykos, o kada eiti paparčio žiedo ieškoti, kada baigsis ir prasidės nauji mokslo metai ir dar parašyta, kad nepamirštume pasveikinti vienintelę mamą ir savo visus mokytojus, kurie išmoko visokių dar negirdėtų dalykų…
 
Šaltą vasario 3-osios popietę, Raseinių “Kalno” vidurinėje mokykloje, 3b klasėje, vyko 2012 m. kalendoriaus “Sukuosi metų ratu” gimtadienis.
 
Atvykę visi į šventę, pirmiausia turėjo nuostabią progą pasigrožėti puikia mokinių piešinių paroda. Mokinius piešti mokė Raseinių miesto ir rajono pradinių klasių mokytojos: Rita Goleckienė, Rimanta Gardauskienė, Renata Simonavičienė, Gražina Šimkevičienė, Gražina Seredienė.
 
Šios mokyklos 3b klasės mokinys Kristijonas Kilčauskas šventę pradėjo poeto Algimanto Baltakio eilėraščio žodžiais: „Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias…“ Pradinių klasių mokytoja Gražina Šimkevičienė pasveikino visus atvykusius ir palinkėjo linksmos popietės.
 
Kalendorių “Sukuosi metų ratu” puošia pradinių klasių mokinukų piešiniai. Su didele meile ir atsidavimu, jau šešti metai iš eilės kalendoriaus leidimą inicijuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Šimkevičienė. Šių metų kalendorių sukurti padėjo ir jos duktė Inga Vasiliauskienė.
 
Už galimybę laikyti rankose po 2012 metų kalendorių „Sukuosi metų ratu“ vaikai ir jų tėveliai popietės metu nuoširdžiai plojo kiekvienam rėmėjui. Tai mokinukų tėvai, seneliai, Raseinių rajono įstaigų atstovai, verslininkai: Edverdas Balsys, Marius Čikotas, Aleksas Gerčas, Aivaras Kėrinas, Vytautas Kumpikevičius, Vaidas Kuzmarskis, Albertas Lendzevičius, Ramūnas Paulauskas, Danutė Ševelienė, Darius Ulickas, Romas Bobelis, Sigitas Džiaugys, Arūnas Krikštanas, Vilija ir Vilius Ivanauskai, Rosvaldas Kunickas, Genovaitė Kveselienė, Vida Linkytė, Sandra ir Arvydas Pociai, Antanas Šimkevičius.
 
Nuolatinė idėjos rėmėja, Raseinių rajono savivaldybės kokybės vadybos vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė savo kalboje džiaugėsi, kad gali prisidėti prie visų kalendoriaus rengėjų džiaugsmų.
 
Mokyklos direktorius Gediminas Diržys pradėdamas savo trumpą, bet linksmą kalbą tarė: „Pagaliau mūsų mokykloje prasidėjo Naujieji metai, nes atėjo žiema ir gimė lauktas kalendorius!“ Rengėjai kalendorių įteikė ištikimoms gražių bei prasmingų idėjų puoselėtojoms ir rėmėjoms – Raseinių rajono Sorooptimistėms.
 
Vaikai padovanojo po kalendorių visoms pradinių klasių mokytojoms, direktoriaus pavaduotojams Eugenijai Pagirėnienei ir Artūrui Milašauskui. Už melodingai išmokytas daineles vaikai dėkojo ir savo muzikos mokytojai Daivai Rapolienei. Šis kalendorius – tai nuoširdus bendravimas vaikų su suaugusiaisiais, suaugusiųjų su vaikais. Už tai vaikai ir jų mokytojos garsiai tarė ačiū ir linkėjo laimingai suktis metų ratu.
 
Visi suaugusieji nustebę vartė gautus 2012 m. kalendorius „Sukuosi metų ratu“, kurių viršelius savo piešinukais išpuošė Oksana Valinčiūtė, Rita Andriulytė, Justas Ladyga, Augustė Žilytė, Greta Augutytė, Monika Kružikaitė, Vaiva Dauskurdytė, Brigita Antanaitytė, Mantas Kundrotas, Ieva Šimkevičiūtė, Brigita Velionytė.
 
Sausį puošia Justinos Lauraitytės linksmas žiemos medis. Vasarį – Ronaldo Liorenso meilės angelas virš snieguotų gimtinės laukų. Kovą – Justo Pociaus, Manto Merkelio, Dijos Andrikaitytės pavasariški spalvų deriniai. Balandis papuoštas Eriko Stankaus laimės paukšte virš gimtųjų namų ir Ariogalos gimnazijos 2b klasės mokinio Simono Džiaugio Velykų margučiais. Gegužė. Tarsi girdime Vilintos Vaškevičiūtės paukščių vestuvių garsus, o Birželį atsiduriame Aistės Banytės paslaptingoje Joninių nakties pasakoje. Liepa kvepia Gusto Grubliausko ir Emilijos Pečiulaitytės liepų žydėjimu, Rugpjūtis – ryškiomis gėlėmis Saulės Rukaitės spalvotoj vaikystės karuselėj, o Kristijono Klimo piešinyje grybais kvepia Rugsėjis. Spalis stebina Pijaus Urbonavičiaus išdidžiuoju lūšiuku, Lapkritis – Kristijono Kilčausko tekančia saule virš paslaptingo miesto. Gruodis – tai stebuklingos Kalėdų nakties pasaka, kurią sukūrė Meda Šimkevičiūtė, Ignas Kulikauskas, Gabija Lauraitytė ir Simona Dambrauskaitė. O 2013 - ųjų metų kalendorių puošia Oresto Austyno, Manto Vičo, Austėjos Baltkojytės spalvingi piešiniai.
 
Iš širdies piešdami šiuos piešinius vaikai sudėjo viską: darbą, meilę, fantaziją, gardžiausius kvapus ir skonius, švelniausius garsus ir vaizdus, patirtą džiaugsmą ir laimę.
Gimtadienį vainikavo fejerverkai ant šakočių ir gimtadienio daina. Po linksmos ir turiningos programos visi šventės dalyviai ir svečiai neapsakomai skaniai kirto gardų bulvių plokštainį, kurį kepė Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos valgyklos virėjos. Ačiū Joms.
 
Lai 2012 metų laiko ratas sukasi dvasingai, laimingai, ramiai ir prasmingai.
 
Laimutė Džiaugienė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija