Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Mes - Lietuvos viltis

Boluojantys rūkai ant nuo šalnos pakastos žolės ir vis trumpėjančios dienos primena mums, kad artėja paskutinės rudens dienos ir netrukus į Lietuvą atklys žiema. Tačiau, kol dar žiema nesukaustė Lietuviškos žemės, visa Lietuva lapkričio 23 d. minėjo Lietuvos kariuomenės dieną.
 
Šios iškilmingos dienos proga Ariogalos gimnazijoje, šaulių būrelis organizavo karinė stovyklą  „Mes – Lietuvos viltis“. Neabejojame, kad jaunimas, tai mūsų ateitis ir viltys, todėl ir buvo nuspręsta stovyklai skirti būtent šį pavadinimą.
 
Organizuotoje stovykloje dalyvavo 43 jauni, mokyklinio amžiaus šauliai bei mokiniai besidomintys Lietuvos ateitimi. Į stovyklą jaunimas sugūžėjo iš Vilkijos, Raseinių, Babtų, Pryšmančių, Nemakščių ir žinoma iš Ariogalos. Visą, Lietuvos kariuomenės dienos popietę į Ariogalos gimnaziją vyko svečiai ir stovyklos dalyviai, kurie turėjo laiko įsikurti, apsižiūrėti ir susipažinti su Ariogalos gimnazija. Susirinkus visiems stovyklos dalyviams, visi stojo į bendrą rikiuotė.
 
Pasikartoję pagrindinius rikiuotės elementus, jau gerokai sutemus, visi dalyviai rikiavosi prie Ariogalos gimnazijos paradinio įėjimo. Skambant Lietuvos respublikos himnui iškilmingai pakelta Lietuvos trispalvė, bei šaulių sąjungos vėliava. Po vėliavų pakėlimo, stovyklos atidarymo proga, sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono savivaldybės vicemeras Sigitas Vaičius, Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė, bei Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. Po iškilmių gimnazijos kieme, tolimesnės iškilmės persikėlė į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Bažnyčioje jaunųjų stovyklos dalyvių laukė Ariogalos 13 ir Raseinių 7 kuopų garbės šauliai. Jie dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas kun. Gintautas Jankauskas.
 
Po iškilmingų šv. Mišių jaunieji šauliai tarė pasižadėjimus bei priesaikas. Po ištartų priesaikų ir pasižadėjimų, kiekvienam iš jų, Ariogalos bažnyčios klebonas įteikė atminimo dovanėles.
 
Pirmasis stovyklos vakaras buvo skirtas kariuomenės dienai bei su kariuomene susijusioms temos. Diskutuojant, aptariant bei klausantis paskaitos „Lietuvos kariuomenė“, stovyklos dalyvius aplankė Lietuvos šaulių sąjungos pavaduotojas – jaunųjų šaulių vadas Vytautas Žymančius.
 
Atroji diena prasidėjo ankstyva mankšta, kuri prasidėjo 6:10 val. ryto. Vėliau viskas dėliojosi kaip ir daugelyje kariuomenės dalinių: apsitvarkymas, pusryčiai, paskaitos. Po paskaitų, kurios buvo skirtos karo kartografijai ir kompasui, prasidėjo orientacinės varžybos. Buvo išdėstyti taškai po visą Ariogalos bei už Ariogalos esančią teritoriją. Stovyklautojai, naudodamiesi žemėlapiu turėjo rasti taškus. Po šios užduoties daugelis stovyklautojų su dideliu džiaugsmu dalijosi patirtais įspūdžiais, kuriuos jiems teko patirti. Atsipūtus, pavakarieniavus bei atlikus tam tikras užduotis stovyklautojai leidosi į naktinį orientacinį žygį po visą Ariogalą. Po šio veiksmo – įspūdžių dar daugiau.
 
Trečioji stovyklos diena prasidėjo taip pat ankstyvu kėlimusi. Vėliau stovyklautojai dalyvavo šaudymo pratybose – varžybose. Taikliausi 26 stovyklos dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
 
Po šaudymo pratybų – varžybų ir pietų stovyklautojai apsitvarkė gyvenamas ir naudotas patalpas ėmė ruoštis stovyklos uždarymo ceremonijai.
 
Iškilminga ceremonija baigėsi, atsisveikinimo žodį tarė Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, savo ruožtu stovyklautojai  trimis garsiais šūksniais padėkojo direktoriui už suteiktą galimybę naudotis gimnazijos patalpomis stovyklos metu. Skambiais šūksniais šauliai dėkojo už ir stovyklos metu maistą ruošusioms virėjoms bei savininkei Rūtai Vitkauskienei.
 
Stovykla pasibaigė, tačiau visi išvyko su mintimi, kad greitu laiku susitiks Kauno rinktinės organizuojamoje stovykloje, mokinių žiemos atostogų metu.
 
Ariogalos gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovas
ir Ariogalos 13 kuopos šaulių vadas Andrius Bautronis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija