Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

GERUMAS MUS VIENIJA 

Advento popietė "Prie gerumo šviesos"
 
Gruodžio 14 d. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto administratorė – projekto vykdytoja Meilutė Karaktinavičienė ir Ariogalos bendruomenė organizavo prasmingą susikaupimo šventę „Prie gerumo širdies“. Popietė vyko jaukioje Juozo ir Vaidos Skamarakų kavinėje „Arka“į kurią sugužėjo miestelio neįgalieji su šeimos nariais bei bendruomenių atstovai su seniūnaičiais.
         
Popietė prasidėjo gražia sakraliai skambančių kanklių melodija, kurią prakalbino Ariogalos muzikos mokyklos auklėtinė K. Sadauskaitė, vadovaujama mokytojos R. Jurkienės. Skambant muzikai visi buvo supažindinti su Advento žvakelių reikšme ir uždegtos keturios žvakės. Vainiką sukūrė tautodailininkė E. Kruvelienė, žvakeles degė sūnus Matas, o apie žvakelių reikšmes kalbėjo duktė Algimantė.
 
Vėliau meninėje programoje Adventines giesmes jausmingai vingiavo mokytojų trio "Dolče": Dž. Banienė, L. Šimkūnienė, L. Neverdauskienė. Prasmingi Ariogalos parapijos klebono G. Jankausko žodžiai dar jautriau sustiprino renginio sakralinę aurą. Įtaigiai eiles skaitė gerb. B. Greicienė iš Šiluvos, Ariogalos literatai Rita ir Antanas Kišonai. Į renginio pabaigą jau ir santūrūs plojimai nuaidėjo, nors iki kulminacijos tvyrojo rimtis ir susikaupimas, nes sakralumas įpareigoja viską išgyventi širdyje, savyje ir triukšmingai sutikti giesmių tiesiog neįprasta. Gal Ariogalos liaudiškos muzikos kolektyvo "Versmės" giedojimas jį pažadino, o gal visų širdys įsiliejo į gerumo ritmą.
 
Su artėjančiomis šventėmis sveikino: Gėluvos bendruomenė kartu su seniūnaičiu S. Džiaugiu, kuris kartu atvyko su žmona Laimute. Nepabūgo žiemos kelio į šventę atskubėjo ir Šiluvos vokalinis moterų ansamblis, vadovas S. Beniulis, specialistė kultūrai B. Greicienė, kurie paruošę meninę programėlę visus šiltai pasveikino su gražiomis ateinančiomis šventėmis.
 
Ramybės ir artumo šeimose linkėjo Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro kultūros darbuotoja V. Masalskienė. Ariogalos bendruomenės pirmininkė D. Skeberdienė, seniūnė R. Aleksiejienė su dideliu džiaugsmu linkėjo daug šypsenų, jaukumo namuose, ramybės širdims. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro administratorė – projekto vykdytoja M. Karaktinavičienė skaidrių pagalba apžvelgė dar tik beveik metus įsikurusio kabineto veiklą, primindama įsimintinas akimirkas. Skaidres ruošė ir visą įgarsinimą organizavo V. Akelaitis. Gražaus renginio pabaigoje nuskambėjo "Dolče" mokytojų kolektyvo ir visų susirinkusių bendrai sugiedota "Tyli naktis" giesmė, kuri iš  lūpų į lūpas nuvilnijo per visą salę. Ši popietė Advento šviesą ilgam uždegė visų dalyvių širdyse prie šilto bendrumo stalo dar ilgai netilo kalbos, dalijimasis vakaronės įspūdžiais. Visiems prisidėjusiems tariame nuoširdų ačiū ir linkime daug kūrybingų minčių ir sveikatos.
 
Rita Kišonienė
 
Gerumo akcija tęsiama
          
Nors LR Seimo narys Edmundas Jonyla būna labai užimtas, bet kasmetei tradicinei gerumo akcijai – aplankyti pagyvenusius žmones ir ligonius – laiko visada suranda. Juk svarbu ne tik laiko rasti, bet kad ir noro būtų prisėsti prie žmogaus ir paklausti, kaip jis praleido dieną, kaip gyvena. Šitaip elgdamiesi mes parodome, kad žmogus mums svarbus. Gražu, kai mūsų gyvenime, ypač prieš didžiąsias šventes, atsiranda gailestingumo, meilės sklaida ir noras padėti likimo nuskriaustiesiems.
 
Šie jausmai jau seniai atrasti Seimo nario Edmundo Jonylos, kuris, dar būdamas Raseinių rajono meru, pradėjo tradiciją lankyti ligonius ir pagyvenusius žmones, gyvenančius Blinstrubiškių senelių globos namuose. Ne išimtis ir šie metai. Prieš didžiąsias Kalėdų šventes Edmundas Jonyla su žmona Danute ir aš, jo padėjėja Diana Kaupaitienė, pabuvojome gerumo akcijos kelionėje. Gruodžio 17 dieną jau 8 valandą ryto, sukrovę dovanas į maišelius, pajudėjome Blinstrubiškių link.
 
Blinstrubiškių senelių globos namuose mus kaip visada geranoriškai sutiko direktorius A.Rimydis ir pavaduotojas V.Šimaitis. E.Jonyla pasidžiaugė jaukumu, švara, šventiškai papuoštais koridoriais, kambarėliais. Valgykloje, kur globos namų gyventojai dar tik pusryčiavo, Seimo narys pasveikino juos su artėjančiomis šventėmis ir linkėdamas sveikatos išdalino dovanėles.
 
Apsilankyta ir negalinčių vaikščioti globos namų gyventojų kambarėliuose. Daugelis Edmundą Jonylą jau pažįsta ir sutinka, kaip savą. Čia, kaip niekur kitur, pamatai, kiek reikalingas kito pabuvimas, rankos paspaudimas, šiltas žodis: vieni maloniai šypsosi, nuoširdžiai dėkoja, kiti susigraudina iki ašarų, norėdami išsakyti savo gyvenimo sielvartą ar džiaugsmą.
 
Ačiū tarėme ir visam globos namų aptarnaujančiajam personalui, padėkojome už nelengvą darbą, kuris pareikalauja daug kantrybės ir atjautos.
Iš Blinstrubiškių išskubėjome į Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninę, kuriai vadovauja Liudas Kavaliauskas. Direktorius mus maloniai sutiko, išsakė savo bėdas ir pasidžiaugė, kad ateinančiais metais bus renovuojamas ligoninės antras aukštas. Džiaugėsi ir savo nuoširdžiu, gebančiu žmogui padėti kolektyvu. Pabendravome su ligoninės personalu ir pacientais, įteikėme jiems kalėdinių dovanėlių. Ligoninės pacientai dėkojo Seimo nariui už parodytą dėmesį, pasidžiaugė, kad ligoninėje pavyzdingai švaru, puiki priežiūra, skanus maistas, įrengtas liftas.
 
Iš Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninės išskubėjome į Ariogalos šv. archang. Mykolo bažnyčią, kurioje parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias už neįgaliuosius. Mišių pabaigoje suteikė kiekvienam ligoniui palaiminimą, uždėdamas rankas ant galvos. Po Mišių naujuose Ariogalos parapijos namuose vyko koncertas ir agapė. Šventinį koncertą dovanojo Ariogalos gimnazijos mokiniai su savo tikybos mokytoja Laimute Neverdauskiene. Susirinko Ariogalos neįgalieji, vadovaujami Meilutės Karaktinavičienės. Kartu prisidėjo prie šio renginio Ariogalos „Caritas“ darbuotojos, vadovaujamos  Elytės Vaičiulienės.
 
Seimo narys Edmundas Jonyla pasidžiaugė ir kartu padėkojo klebonui už gebėjimą suvienyti, suburti bendrai maldai visus – juk parapijos namai ir turi būti atviri visiems. Linkėdamas gražių švenčių ir stiprybės ateinančiais metais visiems įteikė dovanėlių. Dovanų gavome ir patys: „Caritas“ vadovė E. Vaičiulienė neįgaliesiems ir svečiams padovanojo po šiltas pačios megztas kojines.
 
Raseinių ligoninės Slaugos skyriuje dauguma ligonių džiaugėsi ir dovanėlėmis, ir Seimo nario apsilankymu. Kai kurie drąsiai išsakė nuogąstavimus dėl mažų pensijų ir didelių vaistų kainų. Raseinių ligoninės direktorius V.Merkliopas padėkojo E.Jonylai už nuolatinį rūpestį ir paprašė pateikti įstatymų pataisas dėl sveikatos priežiūros.
 
Neliko neaplankyta ir Raseinių poliklinikos vedėja Sofija Šneiderienė, kuri džiaugėsi, jog Sveikatos apsaugos ministerijai vadovaus, jos nuomone, tikrai gabus ir mediciną išmanantis žmogus – Vytenis Andriukaitis. Ji jau ruošia dokumentus, siūlymus Seimo nariui Edmundui Jonylai dėl sveikatos sistemos  palaikymo kaimo vietovėse.
 
Manau, kad Seimo nario E. Jonylos prieššventinis vizitas ir buvo beldimasis į kitų žmonių širdis, buvo tikrai reikalingas ir suteikiantis daug džiaugsmo. Sutiktieji žmonės džiaugėsi E.Jonylos apsilankymu, sakė atsimeną jo ankstesnius apsilankymus, darbus, kvietė ir ateity jų nepamiršti.
 
Diana Kaupaitienė
 
Kalėdos ateis į laukiančias širdis
 
Adventas mūsų širdyse trunka visą gyvenimą. Mes nuolat laukiam meilės, atjautos, paguodos žodžių. Laukiam artimų žmonių supratimo. Dalijamės džiaugsmais ir lūkesčiais, gerais darbais ir sumanymais. Advento metu įvairiausių darbų buvo daug.
 
Gruodžio 17 d. Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo Šv. Mišias už parapijos ligonius. Į bažnyčią susirinko parapijos tikintieji, neįgalieji. Mišiose dalyvavo ir seimo narys Edmundas  Jonyla su žmona Danute  ir patarėja Diana Kaupaitiene.
 
Po Šv. Mišių visi rinkosi į parapijos namus, tiesa dar nebaigtus, bet taip lauktus ir jaukius. Klebono rūpesčiu ir didelėmis pastangomis jau atvėrusius duris. Nedidelėje salėje, prie adventinio vaišių stalo kaip viena šeima susėdę visi dalinosi ne tik duona, bet ir džiaugsmais, rūpesčiais, širdies šiluma.
 
Adventinio susikaupimo  valandėlę dovanojo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“, vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės. Mokiniai giedojo giesmes, grojo, skaitė savo ir kitų autorių kūrybą. Uždegtos Advento vainiko žvakelės dar kartą priminė laukimo prasmę. Gimnazijos mokytojų tercetas ,, Dolce “ –  L. Neverdauskienė, L. Šimkūnienė, Dž. Banienė giedojo Advento giesmes. Į šventę su dovanomis ir sveikinimais atvykęs seimo narys E. Jonyla linkėjo visiems šviesesnių ir viltingesnių metų. Renginio iniciatorius  Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas dėkojo mokiniams ir mokytojams už skleidžiamą šventinę nuotaiką ir linkėjo visiems džiugių Kalėdų.
Gruodžio 18 d. Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas ir Ariogalos ,,Caritas“ savanoriai kaip ir kiekvienais metais lankėsi Ariogalos slaugos ir globos namuose. Aukojo Šv. Mišias, klausė išpažinčių ir bendravo su slaugos namų gyventojais ir dirbančiu personalu.
 
Gruodžio 19 d. Kalėdinį sveikinimo koncertą Ariogalos slaugos ir globos namuose surengė ir Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“, vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės ir socialines veiklos grupė ,,Gyvenimo abėcėlė“, vadovaujama socialinės pedagogės Rimos Draukšienės. Nuoširdžios  giesmės, eilės ir mokytojos Janinos Vaivadienės vadovaujamų  mokinių rankomis pagamintos dovanėlės sušildė visų širdis.
 
Visą Adventą Ariogalos gimnazijoje tradiciškai vyko adventinė -  kalėdinė akcija ,,Iš širdies“, kurią organizavo socialinės pedagogės Rima Draukšienė, Kristina Gailiutė ir tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė. Akcijos baigiamasis akordas buvo Kalėdinį sveikinimo koncertas gruodžio 19 d. pradėjo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“, vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės ir socialines veiklos grupė ,,Gyvenimo abėcėlė“, vadovaujama socialinės pedagogės Rimos Draukšienės.  A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo paaukotos dovanėlės – spalvingos kuprinės, pradžiugino pakviestus į renginį mokinius.
 
Gruodžio 20 d. Ariogalos gimnazijos kolektyvas susibūrė į adventinę  popietę, kurią organizavo gimnazijos Taryba ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Kvietkuvienė.   Kalėdinėmis giesmėmis ir dainomis šventę pradėjo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“ vadovaujama tikybos mokytojos L.Nevedauskienės.  Ariogalos parapijos klebonas, gimnazijos Tarybos narys kunigas Gintautas Jankauskas  palaimino Kūčių stalą, visi laužė Jo dovanotus Kalėdaičius linkėdami vienas kitam pačių gražiausių dovanų, geriausių dalykų ir vaišinosi  valgiais, kuriuos paruošė G.Vaštakienės vadovaujamas kolektyvas.  Popietės svečiai Tarybos pirmininkas L.Bielskis, gimnazijos klubo ,,Santaka“ direktorė D.Stirbienė linkėjo dvasinių dovanų: tikėjimo, vilties ir meilės. Ariogalos gimnazijos direktorius A.Stankus pasveikino visą susirinkusią gimnazijos bendruomenę su artėjančiom Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais.
 
Laimutė Neverdauskienė  Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja
 
  
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija