Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Parodoje Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui skirta fotosesija

Sakralumas ir kasdienybė, džiaugsmas ir skausmas. Tai lydi mus visą gyvenimą tačiau dabar, kai gyvenimo tempas toks veržlus, ne visada randame laivą valandėlę sustoti, pamastyti apie amžinąsias vertybes, pakelti akis į dangų. Nuo vasario 20 d. Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikianti Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo ir Lesčių Dievo Apvaizdos parapijų klebono kun. Gintauto Jankausko meninių fotografijų paroda „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“ kiekvienam skubančiam ir vis nespėjančiam suteikia tą retą galimybę stabtelėti, atsikvėpti, leisti pailsėti dvasiai ir jausmams.
 
Krikščioniška kryžiaus simbolika siejama su žiaurumą liudijančia Kristaus kankinimo priemone, prisikėlimo dėka jis tapo amžino gyvenimo simboliu. Kartu su krikštu į Lietuvos žemę atėjęs kryžius jau seniai yra mūsų tautinės kultūros neatskiriama dalis. Pakelėse rymantys senieji kryžiai liudija ne tik žmonių pamaldumą, bet ir sunkius XX a. antrosios pusės išbandymus, kai negailestingai buvo naikinami šie tikėjimo ir vilties simboliai. Ypatinga lemtis teko Jurgaičių (Domantų) piliakalniui, kurį visa Lietuva (ir ne tik ji) žino kaip Kryžių kalną. Kelis kartus bandyta jį sunaikinti, ištrinti iš žmonių atminties, tačiau kiekvieną kartą kalne vėl buvo statomi kryžiai.
 
Kryžių kalnas tapo išskirtinės reikšmės simboliu, liudijančiu ne tik krikščionybės kelią į Lietuvą, mūsų krašto pamaldumo tradicijas, bet ir „buldozerinio ateizmo“ pralaimėjimą. Dar didesnę reikšmę šiam unikaliam paminklui suteikė 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II. Daug kas yra buvęs šioje vietoje, tačiau kryžių gausa (jų čia daugiau nei 50000), įvairovė ne visada leidžia pajusti iš kiekvieno, kad ir paties mažiausio ar kukliausio kryželio sklindančią šviesą. Parodoje eksponuojama panoraminė Kryžių kalno nuotrauka ir 42 fotografijų triptikai išryškina detales, padeda geriau pajausti išgrynintą šios unikalios vietovės aurą.
 
Kaip sako pats parodos autorius kun. G. Jankauskas, Kryžių kalno fotosesija skiriama Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Gavėnios laikotarpis kaip tik skatina sustoti, susimąstyti apie gyvenimo prasmę, kas mes esame ir kur einame. Du metus fotografuoti kryžiai teikia ramybę ir viltį, įkvepia jėgų. Kun. G. Jankauskas tikisi, kad iki šv. Velykų pavyks parodoje eksponuojamas nuotraukas išleisti atskira knyga.
 
Jonas Brigys, Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkas

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija