Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Tegu pasaka niekada nesibaigia...

Graži, skambi, nuostabi pasaka – taip norisi apibūdinti renginį, vykusį kovo 22 d., penktadienį, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo salėje. Čia tądien pirmąkart vyko respublikinis meno muzikos mokyklų filialų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė – 2013“.

Audringais aplodismentais pasitikome jaunuosius pianistus ir jų mokytojus, atvykusius iš: Lazdijų meno mokyklos, Raseinių meno mokyklos, Šakių meno mokyklos, Garliavos meno mokyklos Raudondvario ir Babtų filialų, Raseinių meno mokyklos Girkalnio, Viduklės ir Ariogalos filialų. „Labai džiaugiuosi, kad išsipildė mano ir mūsų mokyklos mokytojų lūkesčiai – savo mokykloje surengti didelį renginį, festivalį – šventę, kuris paskatintų meno ir muzikos mokyklų filialų fortepijono instrumento mokytojus susiburti į vieną būrį, bendrauti, dalintis gerąja darbo patirtimi. O mokinius – įgauti sceninės patirties, drąsos, pasitikėjimo savimi, koncertuoti laisvai, džiugiai ir, žinoma, surasti naujų draugų, naujo bendravimo“, – kalbėjo festivalio pirmininkė, organizatorė, vyresnioji fortepijono klasės mokytoja Džiuljeta Banienė.

Festivalio užuomazga buvo 2010 metais rudens fortepijono pjesių popietė „Skambioji pjesė“ bei 2012 metais vykęs pjesių konkursas, kuris šiandien įgavo festivalio statusą. Tikimasi, kad jis taps tradiciniu kasmetiniu renginiu. Po sveikinimo kalbos, padėkos renginio rėmėjams, buvo pristatytos renginio vedėjos, kūrybingos šios mokyklos fortepijono klasės absolventės – Gintarė Banytė ir Austėja Jurkšaitytė. Jos pakvietė visus jaustis tarsi pasakoje, kuri prasidėjo... pirštukų mankšta... Šurmulys ir juoko banga nuvilnijo per visą salę ir tai buvo pačių gražiausių jausmų pradžia muzikinėje pasakoje. Tarp garbingų svečių jaunųjų atlikėjų muzikine pasaka grožėjosi ir Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas  kun. Gintautas Jankauskas.

Pirmąjį kūrinį „Šokinėjanti pupelė“ pagrojo pirmokė iš Garliavos meno mokyklos Babtų filialo Milda Eirošiūtė. Toliau skambėję linksmi ir lyriški įvairių žymių kompozitorių kūriniai, atliekami jaunųjų talenčiukų pirščiukais, tarsi įsiliejo į sielos gilumą pačiais šilčiausiais pojūčiais. Tarsi upės tėkmė skambėjusi muzika vedė mus į pasaką ir norėjos, kad ji niekad nesibaigtų...

Tačiau nuskambėjo paskutinis kūrinys „Teka upė“, kurį atliko renginio dalyvė iš Raudondvario Arūnė Žičkevičiūtė. Po nuostabių muzikos garsų laukė svarbi šventės akimirka – apdovanojimai. Juos festivalio dalyviams ir padėkas jų mokytojams, svečiams, įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ariogalos filialui – Danutė Nedzinskienė ir festivalio pirmininkė Džiuljeta Banienė.

Šiltais žodžiais, atminimo dovanėlėmis ir prisiminimais apie draugystės pradžią dalijosi viešnia iš Lietuvos – Lenkijos pasienio, Lazdijų – Valė Stumbrienė. Išsakyti šilti žodžiai liejosi iš visų šventėje dalyvavusių mokytojų lūpų. Po apdovanojimų renginio dalyviai ir svečiai buvo pakviesti prie vaišių stalo, o vėliau – pas tautodailininkę Editą Kruvelienę, kuri vedė edukacinį užsiėmimą, „Velykiniai muiliukų margučiai“. Tai nuostabios bendravimo, naujų įspūdžių akimirkos, nes dauguma pirmąkart ne tik pamatė, kaip muilas pavirsta spalvotu margučiu, bet patys galėjo išbandyti šį spalvingą, įdomų virsmą.

Muzika – pats įstabiausias ir gražiausias bendravimo būdas. Ji išvalo sielą nuo susikaupusių pykčio, pavydo, blogio rūdžių, pažadina taurius, kilnius, gėrio kupinus siekius. Tegu niekad nesibaigia pasaka, tegu niekad nesibaigia muzika, kuri jungia mus į Tikėjimą. Tikėjimą savo vaikais, kurių ginklas – muzikos instrumentas, galingesnis už bet kokią tamsos varjetė...

Rasa Masaitienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija