Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Sigitas Tamkevičius: "Rūpinkimės Žmonių Bažnyčios statyba"

Gegužės 12-ąją, per Šeštines, Ariogalos šv.arkangelo Mykolo bažnyčią aplankė Kauno Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir 85 Ariogalos jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Arkivyskupas šiltai paaiškino tiems jauniems žmonėms, kad nuo šiol juos sustiprins Šventoji Dvasia – padės gyvenimo kely įveikti visus sunkumus. Pakvietė juos gyventi skaisčiai ir ruoštis santuokos Sakramentui. Berniukai paraginti rinktis ir taip reikalingą Lietuvos tikintiesiems kunigystės kelią.

Aukodamas šv.Mišias ir sakydamas pamokslą S.Tamkevičius pabrėžė, kad Lietuvoje dabar labiausiai trūksta tiesos, meilės ir džiaugsmo. Jis drąsino parapijiečius nepasiduoti melui, kuris dažnai sklinda ir iš žiniasklaidos, patiems stotis ant kojų ir kelti kitus. Ragino daugiau džiaugtis Dievo malone, neužsikrėsti pykčiu ir neapykanta. „Toks požiūris, kai tikiesi, kad valdžia pasirūpins ir tau viską duos – yra bolševikinis“, – mokė S.Tamkevičius, pats ilgus metus kovojęs už Lietuvos valstybės ir Katalikų bažnyčios laisvę, išgyvenęs represijas Sovietų lageryje.

Ariogalos klebonas Gintautas Jankauskas pateikė Arkivyskupui išsamią parapijos gyvenimo ataskaitą, gražiai paminėjo daugybę Bažnyčios aktyvistų ir pagalbininkų, pasidžiaugė pagaliau pastatytais parapijos namais, bet ir sielojosi, kad tebeslegia skola statybininkams. S.Tamkevičius irgi džiaugėsi parapijos namais, bet pabrėžė, kad dabar svarbiausia sutelkti jėgas dvasingumui - Žmonių Bažnyčios statybai. 

Po šv.Mišių S.Tamkevičius susitiko su Ariogalos tikinčiųjų atstovais, ypač domėjosi gimnazijos veikla, jaunimo dorove.  Ši Arkivyskupo S.Tamkevičiaus vizitacija Ariogalos bažnyčioje – jau paskutinė, nes rudenį sulaukęs 75-erių metų pagal Bažnyčios kanonus jis turės rašyti prašymą išleisti jį į užtarnautą poilsį.

Tačiau S.Tamkevičius dar aplankys Ariogalą – rugpjūčio 3 d. dalyvaus tradicinėje Laisvės gynėjų šventėje Dubysos slėnyje. Atsisveikindamas S.Tamkevičius dar priminė, kad birželio 28-30 dienomis Kaune katalikiško  jaunimo šventėje lauks klebono G.Jankausko su gausia Ariogalos jaunimo delegacija.

Lina Pečeliūnienė

 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 06 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija