Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Lietuvos jaunimo dienos "Jus aš draugais vadinu"

2013 m. birželio 28 – 30 d. Kaune vyko jau šeštosios Lietuvos jaunimo dienos. Jose dalyvavo jaunimas iš 7 Lietuvos vyskupijų ir užsienio.

Ariogalos parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas išlydėdamas jaunimą palinkėjo ištvermės ir gerų įspūdžių. Jaunimo dienose dalyvavo 15 jaunų žmonių lydimi tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės.

Birželio 28 d. Nemuno ir Neries santakoje susirinkusius į tikėjimo šventę sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, skambėjo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, jaunimo dienų įkūrėjo, video sveikinimas. Trys draugai, Povilas, Martynas ir Lukas, į atidarymo ceremoniją atvyko ,,golfuku“, kuris tapo dar vienu jaunimo dienų simboliu. Jie vaizdo įrašais pristatė savo visų metų kelionę per Lietuvos vyskupijas ir kaip žinia, apie artėjančią šventę, pasiekė visus.

Lietuvos jaunimo ganytojas Arūnas Poniškaitis sveikindamas visus kaip vilties ženklą prikalė šių Lietuvos jaunimo dienų lentelę prie kryžiaus, kuris tapo visų Lietuvoje vykusių jaunimo dienų simboliu. Giesmėmis pakilią nuotaiką palaikė liturginis choras vadovaujamas brolio jėzuito Eugenijaus Puzynios. Susirinkęs jaunimas davė renginio dalyvio priesaiką. Dalyvaujantiems draugystės šventėje koncertą padovanojo šokio teatras ,,Aura“, grupė ,,Thundertales“, dainininkas Linas Adomaitis ir kone vienintelė pasaulyje kunigų grupė ,,Sacerdos“, kurioje dalyvauja ir vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Po šventės atidarymo koncerto vyko procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu. Giedodami ir šlovindami Dievą visi patraukė Žalgirio arenos link. Tai buvo nuostabus tikėjimo liudijimas ir religinė patirtis jaunimui. Matydami eiseną žmonės džiaugėsi ir mojavo iš balkonų, fotografavo. Ateinančius procesijos dalyvius Nemuno saloje pasitiko šimtas savanorių su liepsnojančiais deglais rankose. Švytinčiu taku Švenčiausias Sakramentas buvo įneštas į Žalgirio arenos amfiteatrą, prasidėjo adoracija trukusi 42 valandas. Pirmą kartą istorijoje visame pasaulyje vienu metu drauge su popiežiumi Pranciškumi vieną valandą bus šlovinamas Dievas Eucharistijoje.

Birželio 29 d. ryte Ariogalos jaunimas rinkosi maldai ir užsiėmimams Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Po Šv. Mišių katechezę pravedė Vilniaus arkikatedros vikaras kunigas Marius Žitkauskas. Pagrindinė katechezės mintis – Jėzus yra mano draugas ir aš juo pasitikiu. Jis pirmas mane kviečia ir aš atsakau, aš jį kviečiu ir jis man atsako ir tai abipusis ryšys. Jam dėkoju už šią draugystės dovaną. Maldavimus skaitė jaunimas iš įvairių parapijų, mūsų parapiją atstovavo Algimantė ir Justė. Baigdami katechezę visi sugiedojo Lietuvos jaunimo dienų himną.

Pasistiprinęs kareiviška koše (daugelis ją valgė pirmą kartą), jaunimas skirstėsi į teminius užsiėmimus, kurių buvo net penkiasdešimt grupių. Kiekvienas galėjo pasirinkti sau įdomią ir aktualią temą, klausti ir gauti atsakymus, diskutuoti, klausytis liudijimų, giesmėmis ir netgi šokiu liudyti bendrystę ir tikėjimą.

Po to Žalgirio arenoje vyko Atgailos ir sutaikinimo liturgija Lietuvos jaunimo dienų dalyviams. Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasveikino susirinkusį jaunimą ir paragino sąmoningai bei nuoširdžiai dalyvauti Dievo gailestingumo slėpinio šventime, apmąstyti asmeninį santykį su Dievu. Talkino net 120 kunigų iš visos Lietuvos.

Dienos renginius užbaigė Šlovinimo vakaras ir Švč. Sakramento pagarbinimas. Vakaro programą pradėjo pantomimos teatro aktorius Aleksas Mažonas. Jis atliko teatrinę improvizaciją apie šiuolaikinio gyvenimo ritmą ir vis dar klaidžiojančio jaunimo ieškojimus.

Iš Olandijos atvykusi krikščioniškos muzikos grupė ,,Trinity“ surengė tikrą fiestą. Keturi jauni ir talentingi muzikantai, grojantys įvairiais instrumentais yra sulaukę milžiniško populiarumo. Lietuvoje jie koncertavo pirmą kartą ir tikino, kad nepaskutinį. Sunku žodžiais apsakyti tai, kas vyko Žalgirio arenoje šeštadienio vakarą. Bet vyskupas Kęstutis pokalbio su savanoriais metu pasidalino savo įspūdžiais ir sakė: „Neištvėriau ir priėjau prie muzikantų, kuriems koncerto metu atrodė, kad pakilo scena, nes buvo nuostabi pagava ir reikėjo dviejų valandų šlovinimo, kad visi „su durimis“ neišeitų“. Iš tikro ūžė, ošė ir šoko visa arena entuziastingai palaikydami charizmatiškuosius muzikantus.

Pakilia nuotaika, po koncerto, visi kartu šlovinome Viešpatį dar labiau artėdami prie Jėzaus. Garbinome ne tik giesme, balsu, bet ir širdimi, veiksmais ir judesiais. Šlovinimui vadovavo jaunimo dienų choras, dirigentas Jeronimas Serebrinskas ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro solistai vadovė Živilė Matulevičienė. Nuostabus šlovinimo vakaras užbaigiamas tyloje, susikaupime ir maldoje prieš Švč. Sakramentą. Ant kelių suklupo visa Žalgirio arena. Turbūt tokio jaudinančio vaizdo čia dar niekas nematė. Ir ta išgyventa patirtis neišblės niekada. Tūkstančiai jaunų žmonių vieningoje ramybėje nusilenkė Dievui. Po vyskupo palaiminimo Švč. Sakramentu, lydima giesmių, iškilminga procesija pajudėjo išėjimo link. Visi skirstėmės į savo nakvynės vietas mokyklose, visi jautėme, kad šitas vakaras kitoks...

Birželio 30 d. saulėtas rytas prasidėjo Mergelės Marijos Rožinio malda Žalgirio arenoje. Visi gavo dovanų po Rožinį. Prieš maldą dalyviams buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui, kuriame popiežius rašo: ,,Rožinis yra priemonė, kuri veiksmingai mus atveria Dievui, kadangi mums padeda nugalėti egoizmą ir nešti ramybę į širdis, į šeimas, į visuomenę ir į pasaulį.“ Rožinio maldą vedė Lietuvos jaunimo dienų savanoriai, dalyviai, svečiai, vienas kitą pakeisdami po kiekvieno slėpinio. Maldos metu arenoje pasirodė nuostabus vaizdas: su kiekvienu karoliuku salėje užsidegdavo jį simbolizuojantis žibintas, o maldos pabaigoje išryškėjo visas šviečiantis Rožinis apjuosęs ir suvienijęs visą areną. Dangiška malda palaiminanti mūsų sielas.

Šventę vainikavo Šv. Mišios, kurias aukojo beveik visi Lietuvos vyskupai ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Homiliją Šv. Mišių metu pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pabaigoje dalyvius pasveikino apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis sakė, jog Lietuvos jaunimo dienos nepasibaigė, jos tęsiasi mūsų kasdienybėje.

Pasibaigus Šv. Mišioms į sceną buvo pakviesti visi savanoriai talkinę Lietuvos jaunimo dienose. Audringom ovacijom ir aplodismentais dalyviai dėkojo savo bendraamžiams atsakingai, dėmesingai ir visuomet paslaugiai patarnavusiems viso renginio metu. Paskutinį kartą visi sugiedojo jaunimo dienų himną.

Prireiks laiko, kad visi išgyventi įvykiai ir patirtys aprimtų, kad galėtume juos suvokti ir protu, ir širdimi. Kad pasidalintume su kitais savo aplinkoje. O dabar mūsų jaunimėlis sako: ,,Geriausios trys dienos gyvenime.“(Aurelija). Gal taip reikėjo ir straipsnį pavadinti?

Tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 28
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija