Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Piligriminė kelionė į Šiluvą – padėka už laisvę

2013-08-25 paskutinį rugpjūčio sekmadienį, tradiciškai Šiluvoje vyksta Padėkos už laisvę šventė. Kaip ir kasmet maldininkai dviem eisenom pėsčiomis keliauja į Šiluvą iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės. Nuo Dubysos slėnio eiseną vedė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Šiaulių krašto piligrimus nuo Tytuvėnų vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Kartu su jais kasmet žygyje dalyvauja tarptautinė organizacija už Tradiciją, Šeimą, Nuosavybę TFP. 1990 m. ši organizacija parėmė Lietuvos Nepriklausomybės siekį parašų rinkimo akcija (po peticija už Lietuvos teisę ir teisingumą 26 pasaulio šalyse per 4 mėnesius buvo surinkta 5,3 mln. parašų. Akcija pateko į Gineso rekordų knygą kaip pati didžiausia tokio pobūdžio akcija žmonijos istorijoje.)

Pradėdamas piligriminę eiseną arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paragino tikinčiuosius šį žygį skirti kaip padėką Viešpačiui už atgautą laisvę ir kartu atsiprašyti už tai, kad ne visi mūsų tautoje atsakingai ja naudojasi . Piligrimų kelyje į Šiluvą, arkivyskupas S.Tamkevičius pašventino 14 Kryžiaus kelio stočių. Malda ir giesmėmis Viešpatį šlovino įvairių kartų tikintieji.

Vidudienį abi eisenos susitiko prie Šiluvos bazilikos, kurioje 12 val. buvo švenčiama iškilminga Eucharistija. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kevalas, kiti kunigai.

Homiliją sakęs arkivyskupas priminė, kad į Laisvę, kaip ir į Dangų, einama pro ankštus vartus.

Ariogalos parapijos Caritas ir jaunimo grupė dėkingi klebonui kunigui Gintautui Jankauskui ir Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui už rūpestį ir pagalbą organizuojant piligriminę kelionę.

Tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija