Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Mes – Lieuvos viltis

Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje jau antri metai, kai organizuojant jaunųjų šaulių stovyklą „Mes – Lietuvos viltis“, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai paminėti, gimnazijos patalpos ir teritorija tampa karine teritorija, kurioje vyksta kariniai mokymai mūsų jaunimui. Šiais metais stovykla vyko lapkričio 15 – 17 dienomis.
 
Š. m. lapkričio 15 dieną  Ariogalos gimnazijos kieme skelbiant stovyklos  „Mes – Lietuvos viltis“ atidarymo pradžią, buvo iškeltos Lietuvos ir Lietuvos Šaulių sąjungos vėliavos, jaunimas iš Ariogalos , Raseinių, Babtų, Nemakščių, Prišmančių bei Vilkijos sugiedojo V. Kudirkos Tautišką giesmę – himną.
 
Iškilmingai paskelbus, jog stovykla atidaryta, visi 68 jaunieji šaliai –  stovyklos dalyviai iškilminga rikiuote nužygiavo į Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią, kur jaunųjų šaulių laukė Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas.
 
Pasibaigus šv. Mišioms, iškilmingos ir dvasinės aplinkos apsuptyje Ariogalos 13 kuopos jaunieji šauliai ir rikiuotės šauliai tarė pasižadėjimus ir priesaikos žodžius. Po iškilmių bažnyčioje veiklos buvo tęsiamos toliau.
 
Galutinai įsikūrus Ariogalos gimnazijoje ir apsitvarkius bendras gyvenamas patalpas jaunųjų šaulių laukė susitikimas su Lietuvos Karo akademijos II kurso kariūnu Algirdu Spurga. Kariūnas informatyviai papasakojo apie įstojimo kriterijus į LKA, supažindino su akademijos gyvenimu: laisvalaikiu, mokslais, pramogomis, karyba. Jaunieji šauliai reiškė didelį susidomėjimą LKA vis užduodami klausimus svečiui kariūnui, kuris vos spėjo atsakinėti į šauliukų klausimus. Atsisveikinant su LKA kariūnu, manau, ne vienas jaunasis šaulys pagalvojo, kad greitai jis taip pat taps LKA kariūnu.
 
Šeštadienio veikla prasidėjo dar tamsai gaubiant Ariogalos kraštovaizdį. Jaunieji šauliai papusryčiavo ir ruošėsi teorinėms paskaitoms apie žemėlapius, azimutus, kovinį judėjimą  bei žemėlapio sutartinius ženklus. Po paskaitų visi šauliai skyrių sudėtyje (po 5 -7  asmenis) išjudėjo į orientacinį žygį. Žygį turėjo įveikti naudodamiesi kompasu ir skaitydami raktinius žodžius, kurie ne vieną jaunąjį šaulį bandė suklaidinti, tačiau mūsų šauliukai, buvo kur kas gudresni nei raktinių žodžių sunkumai. Žygio finiše visų skyrių laukė miško prieglobstyje šilta laužo liepsna ir pietūs. Papietavus žygis buvo tęsiamas toliau. Kiekvienas skyrius turėjo pasirinkti priešingą judėjimo kryptį negu atėjo iki pietų taško.
 
Pasirinkus naujus maršrutus jaunieji šauliai net neįtarė, kad jų laukią pasalos su dūmų uždangomis, kurios ištrikdė žygeivius, todėl pasitelkdami ryte išgirstas teorines žinias turėjo pritaikyti jas praktiškai. Po pasalos susirinkti ir tęsti žygį toliau, kol pasieks stovyklą – Ariogalos gimnaziją.
 
Šeštadienio užsiėmimai nesibaigė vien žygiu. Vakare jaunieji šauliai susitiko su Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotoju V. Žymančiu, kuris pasveikino jaunuosius šaulius, palinkėjo jiems ištvermės dalyvaujant stovykloje. Po susitikimo su V. Žymančium, visiškai jauniesiems šauliams netikėtai juos aplankė Laisvės kovų istorijos  rekonstruktoriai Darius Juodis ir Ramūnas Skvireckas, kurie pasipuošę partizaninėmis uniformomis ir apsiginklavę tikrais ginklais pravedė paskaitą apie partizaninį karą Lietuvoje. Rekonstruktoriai užtruko ilgiau nei buvo planavę  dėl vaikų susidomėjimo Partizaninio karo pobūdžiu, technika, ginkluote, buitimi, partizanų asmeniniu gyvenimu. Taip pat rekonstruktoriai atsivežė ir partizaninio karo partizanų naudojamų skiriamųjų ženklų kolekciją, kuria jaunieji šauliai taip pat intensyviai domėjosi. Manau, susitikimas su Laivės kovų istorijos rekonstruktoriais išliks ilgam šauliukų atmintyje, o sužinoti faktai apie partizaninį karą jiems pravers pamokų metu.
Susitikimas su istorijos rekonstruktoriais nebuvo galutinė vakaro veikla. Jaunųjų šaulių laukė naktinis orientacinis  žygis po Ariogalos miestą, naudojantis žemėlapiu ir žibintuvėliu. Šio Orientacinio žygio tikslas  –jaunuosius šauliukus mokinti naudotis žemėlapiu ir jo pagalba orientuotis aplinkoje vykdant tam tikras užduotis. Orientacinis žygis buvo galutinė šeštadienio veikla.
 
Sekmadienio diena buvo paskirta sportinėms žaidynėms. Visi pasirinkę sau patinkančią ar tinkančią sporto šaką įsiliejo į sportinę veiklą. Buvo organizuojama krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, estafečių rungtis bei šaudymo rungtis iš pniaumatinio šautuvo. Šaudymo rungtyje turėjo sudalyvauti visi. Išsiaiškinus visų rungčių nugalėtojus, galiausiai atėjo stovyklos uždarymo akimirka, kurios metu padedami Ariogalos gimnazijos direktoriaus A. Stankaus apdovanojome laureatus, gimnazijos direktoriui ir stovyklos vadovams ištarus sveikinimo žodžius buvo nuleista stovyklos vėliava, kuri skelbė stovyklos pabaigą.
 
Džiaugiamės, kad pavyko suburti jaunuosius šaulius kariškai veiklai, kurios metu ugdėme karines, fizines bei istorines žinias, ugdėme jaunimo tarpe patriotiškumą. Už stovyklos įgyvendinimą dėkojame: Lietuvos Šaulių sąjungai, Ariogalos gimnazijos direktoriui A. Stankui, Iį savininkei N. Vitkauskienei, Ariogalos parapijos klebonui G. Jankauskui, Paliepių girininkijos girininkui V Bulotai.
 
Andrius Bautronis  Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas,
Ariogalos 13 kuopos šaulių vadas
 

 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija