Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Adventinė popietė gimnazijoje

Kai gamta jau tarsi teigia gyvenimo minimalizmą, į kiekvienus namus beldžiasi Adventas, kviečiantis ramiai, šviesiai, visiems susitelkus, eiti naujos Pradžios link, kartu permąstant mūsų tradicines vertybes bei jų dermę su nūdienos gyvenimo prioritetais.
 
Gruodžio 17 dieną Ariogalos gimnazijos kolektyvas susibūrė į tokią adventinę popietę, kurią organizavo gimnazijos Taryba ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Kvietkuvienė.
 
Ariogalos gimnazijos direktorius A. Stankus pasveikino visus su besiartinančiomis šv. Kalėdomis. Pakvietė susirinkusius tarsi vieną šeimą prie Kūčių stalo ir palinkėjo sveikatos, ramybės ir vienybės.
 
Popietės svečiai Tarybos pirmininkas L. Bielskis, gimnazijos klubo ,,Santaka“ direktorė D. Stirbienė linkėjo jaukių ir ramių švenčių.
 
Kalėdinėmis giesmėmis ir dainomis šventę papuošė Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“ vadovaujama tikybos mokytojos L. Nevedauskienės.
 
Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas G. Jankauskas papasakojo apie bažnytinius liturginius metus, advento prasmę. Sveikindamas visus kunigas priminė, kad Advento metu laukiame didžiausio svečio – Kristaus. O Kalėdos – Dievo ir žmogaus susitikimo Slėpinys, kuris paženklina visą žmogaus istoriją, nes Dievas apsigyveno tarp mūsų. Ir palinkėjo, kad šis stebuklas paliestų kiekvieno iš mūsų širdį, o kasdienybės šurmulyje neprarastume sakralumo prasmės.
 
Visiems susirinkus ir sustojus aplink stalą klebonas G. Jankauskas perskaitė Kūčių evangeliją pagal Luką, palaimino stalą. Tylos minute ir malda pagerbėme visus mokyklos mokytojus ir mokinius iškeliavusius Anapilin. Po to visi giedojo kalėdinę giesmę „Tyli naktis“, laužė Kalėdaičius ir vaišinosi tradiciniais Kūčių valgiais.
 
Jaukios adventinės popietės pabaigoje klebonas G. Jankauskas mokytojams padovanojo Ariogalos parapijos 2014 m. kalendorių ir kalėdinį sveikinimą.
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija