Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gerumas mus vienija

Šv. Kalėdų laukimas žmoguje pažadina norą padėti, atjausti, dalintis, apmąstyti savo gyvenimo žingsnius, suprasti šalia esančius. Todėl Ariogalos gimnazijoje gruodžio mėnuo tradiciškai paženklintas gerumo akcijomis.
 
Prieš gražiausias metų šventes gimnazijos mokiniai, suburti socialinių pedagogių Rimos Draukšienės, Kristinos Gailiutės, Renatos Jocienės ir mokytojų Laimutės Neverdauskienės, Dalės Ūselienės, Silvijos Brazinės ir Astos Vendelienės, aplankė Ariogalos palaikomojo gydymo ir slaugos namus ir dovanojo šių namų gyventojams ir personalui nors akimirką pakilios nuotaikos poetiškais žodžiais, pačių gamintas dovanėles.
 
Gruodžio 19 d.  akcija „Gerumas mus vienija“ vyko net keliose vietose. Pirmiausia  Ariogalos parapijos klebonas kun. G. Jankauskas aukojo ligoniams šv. Mišias. Negailėjo gražių, išmintingų ir viltingų žodžių žmonėms, kuriuos persekioja ligos, negalia, nelengvi išbandymai. Po šv. Mišių klebonas kun. G. Jankauskas kiekvienam ligoniui asmeniškai suteikė palaiminimą.
 
Vėliau akcija „Gerumas mus vienija“, persikėlė į Ariogalos parapijos namus. Ariogalos moksleivius ir visus susirinkusiuosius sveikino garbūs svečiai. Į šventę su dovanomis ir sveikinimais atvyko seimo narys Edmundas  Jonyla su žmona Danute ir patarėja Diana Kaupaitiene.
 
Sveikinimo žodį tarė Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Ariogalos seniūnė Renata Aleksiejienė, Gėluvos bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys. „Caritas“ savanorės vadovaujamos Elenos Vaičiulienės paruošė vaišių stalą.
 
Kalėdų laukimo nuotaiką sukūrė muzikinė programa atliekama Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupės ,,Giesmelė“, vadovaujamos tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės.
 
Ariogalos gimnazijos mokinius pradžiugino kalėdinės dovanėlės, kurias paruošė gimnazijos mokytojai, mokiniai, darbuotojai, AVM klubas „Santaka“.
 
Per rankas keliavo laužomas kalėdaitis... Žmones neskubėjo į namus – bendravo, liejosi prisiminimai, tapo vieni kitiems artimesni.
 
Klebonas kun. G.Jankauskas nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems ir palinkėjo džiugių šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų.
 
Trečias akcijos „Gerumas mus vienija“ etapas vyko Ariogalos ligoninėje, kur šiuo metu dėl vykdomos ligoninės renovacijos gyvena tik 15 žmonių.
Atidumas ir jautrumas kenčiančiam, silpnesniam, tam kuriam reikia mūsų pagalbos jautėsi bendravimo metu. Pagarbūs santykiai tarp kartų yra didžiulis turtas, to reikia siekti su atsakomybe. Jaunoji karta to mokosi iš mūsų, tai neateina savaime. Svarbiausia mūsų geranoriškumas ir atidumas vieni kitiems, ir sergantiems, ir sveikiems.
 
Tikybos mokytoja L. Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija