Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

ŠEIMŲ ŠVENTĖ 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS

2014-ieji- Krikščionių Bažnyčių ir bendrijų paskelbti Šeimos metais. Šeimos metų šūkis: „ Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų!“.
 
Viena didžiausių Šeimos metams skirtų švenčių įvyko gegužės 15-ąją  „Žalgirio“ arenoje Kaune pavadinta  Šeimų šventė 3D: Dovana, Dėkingumas, Džiaugsmas.
 
Šis Lietuvos krikščioniškų šeimų vakaras savo sumanymu ir dvasia atsiliepė į Lituvos vyskupų paraginimą išgyventi tuos metus labiau atkreipiant visuomenės dėmesį į šeimos instituciją, sklaidant abejones dėl šeimos reikšmės ir vertės, kai amžių išbandytai vyro ir moters bendrystei santuokoje siūlomi pakaitalai ar alternatyvos.
 
Į šią puikią šventę, Ariogalos parapijos klebono kunigo G. Jankausko ir  Ariogalos gimnazijos direktoriaus A. Stankaus rūpesčiu, vyko devyniolika Ariogalos parapijos tikinčiųjų. Dėkingi, kad kartu su visos Lietuvos šeimomis ir mes galėjome minėti Tarptautinę Šeimos dieną .
 
Šventėje vyskupų S. Tamkevičiaus ir  K. Kėvalo sveikinimai susirinkusiems, liuteronų vyskupo A. Sabučio, ortodoksų ir kitų krikščionių ganytojų sveikinimai. „Ginkime šeimą, nes ji yra žmogaus gerovės, tikėjimo ir jo brandos lopšys“ – sakė Lietuvos vyskupai  pabrėždami: Tebūna mūsų veidas giedras, rūpinantis šeimos vertybe: Viešpats rūpinasi, kad savyje turėtume Jo džiaugsmo pilnatvę (plg. Jn 17, 13b)! Iš čia kilo ir Šeimos metų šūkis: „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų!“
 
Naujų pamąstymų suteikė visoje Europoje garsios sociologės, publicistės, trijų vaikų mamos Gabrielės Kuby (Vokietija) pasidalijimas apie naują grėsmę žmogui, šeimai ir visuomenei -  genderizmą: „ Genderizmas stiprus, bet yra tai, kas už jį yra stipriau. Prigimtis, protas ir Dievas“.
 
Šventėje  šeimos liudijo ir dėkojo Dievui už savo pašaukimo dovaną,  ir už tai, kad, nepaisant pasitaikančių vargų, sunkumų bei iššūkių, savo, kaip vyrų ir žmonų, tėvų ir senelių, pašaukimą gali įgyvendinti kurdami sau ir savo vaikams džiugų, pilnutinį ir vaisingą gyvenimą šeimoje pagal Kūrėjo planą. Ir tuo būdu šeima tampa tvirtu kertiniu akmeniu visuomenės bei valstybės stiprybei. Tad ši šventė ir skirta džiaugtis bei linksmintis drauge, kaip vienai didelei, dėkojančiai ir džiūgaujančiai Dievo vaikų šeimai.
 
Šventės dalyvius džiugino  Neringa ir „Tele bim-bam“, Veronika Povilionienė ir „Blezdinga“, modernaus folkloro grupė „Čiūtyta“, Petras Vyšniauskas, „Quorum“ ir „Žalgiro“ choras bei Lietuvos kariuomenės orkestras.
 
L.Neverdauskienė , R. Draukšienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija