Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos gimnazija atsisveikino su abiturientais

Šventiškai pasipuošę Ariogalos gimnazijos abiturientai žygiavo miesto centrine gatve, skelbdami: „Mes baigėme pirmąją gyvenimo mokyklą! Pasauli, ar pasiruošęs mus sutikti?!”
 
Atestatai šiais metais buvo teikiami šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Mišias aukojo klebonas Gintautas Jankauskas. Šventėje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, gimnazijos tarybos pirmininkas Linas Bielskis, pavaduotoja Danguolė Stirbienė, mokytojai, tėveliai, abiturientų draugai ir artimieji. Svečiuose turėjo būti ir stilistė Agnė Jegelavičiūtė, kuri perdavė visiems nuoširdžiausius linkėjimus. Šiais metais ji skelbė konkursą abiturientėms (prizas – jos kurta vienetinė suknelė išleistuvių vakarui). Iš 10.000 dalyvių nugalėtoja tapo mūsų Marta Bielskytė. O suknelę ji dovanojo savo draugei Sandrai Klevinskaitei.
 
Garbė pirmajam žengti raudonu kilimu teko Simonui Draukšui (100- matematika, 100 – fizika!). Jam direktorius Arvydas Stankus įteikė atestatą su pagyrimu. Tėveliams Rimai ir Tomui Draukšams įteikta padėka. Antrasis atestatas su pagyrimu buvo įteiktas Augustės Ambrazaitės tėveliams Jūratei ir Valdui Ambrazams. Augustė tuo metu jaunųjų biologų komandos sudėtyje atstovavo Lietuvai tarptautiniame konkurse Indonezijoje ir pelnė ten bronzos medalį!...
 
Visus abiturientus sveikino departamento direktorė teikdama knygas „Raseinių kraštas“, o kunigas Gintautas Jankauskas – parapijos kalendorius.
 
Gražiausius linkėjimus savo vaikams siuntė auklėtojos Jūratė Klimienė ir Ramunė Aksomaitienė, kalbėjo naujoji mokinių prezidentė Patricija Stašinskytė, o tėvelių vardu – Jūratė Klevinskienė.
 
Jausmingais žodžiais savo kalbą pradėjo abiturientė Akvilė Andrijaitytė, o baigiamuoju akordu skambėjusi Liucijos Nanartavičiūtės daina, pritariant visiems abiturientams, privertė ne vieną šventės dalyvį braukti ašarą.
 
Išėjo dar viena šaunių mokinių laida. Tikime jų ateitimi.
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė KVIETKUVIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija