Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Rudeniški džiaugsmai Gėluvoje

Kai Donelaičio metai artėja link pabaigos, tai visiems laikas pasidžiaugti rudens gėrybėmis. Gėluvos kaimo bendruomenė, nuėmusi derlių, t.y. įgyvendinusi reikšmingus bendruomenei projektus, spalio 18 d. susirinko į konferenciją ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje , aktyvumui skatinti‘‘, kad savo džiaugsmu pasidalintų su savais ir atvykusiais svečiais.

Šventė prasidėjo lauke. Gėluvos kaimo bendruomenės vėliavą iškėlė vyriausias ir jauniausias bendruomenės narys. Tradiciškai buvo giedamas ir bendruomenės himnas. Pagal projektą „Universalios dirbtinės dangos sporto aikštės įrengimas Gėluvos gyvenvietėje“ įrengta nauja sporto aikštelė. Tai Kūno Kultūros ir Sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Raseinių rajono Savivaldybės bendras projektas, kurs įgyvendintas LR Seimo narių Edmundo Jonylos ir Gintauto Mikolaičio pagalba. Jo vertė apie 180 tūkst. litų. Šioje aikštėje bus galima žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį, lauko tenisą. Vyriausias kaimo bendruomenės narys Bronius Jankūnas nuo savo anūko Pauliaus Jankūno perdavė dovaną – 10 krepšinio kamuolių ir asmeninius marškinėlius bei kamuolį su visų „Žalgirio“ komandos krepšininkų parašais. Perkirpus simbolinę juostą, visi galėjo užeiti į sporto aikštelė, pamėtyti ar paspardyti kamuolį... Kaimų bendruomenės atstovai pasodino atminimo medelį, kurį dovanojo aktyvi bendruomenės narė ir rėmėja, buvusi mūsų kraštietė Milda Stankevičienė. Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Gintautas Jankauskas pašventino pastatą ir visi suėjo į vidų. Nors patalpos ir didelės, bet vos talpino susirinkusius bendruomenės narius ir svečius.
 
Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys supažindino, kad projektui ,,Gėluvos kaimo bendruomenės patalpų remontas ir materialinės bazės stiprinimas“, buvo skirta paramos suma 189 999, 99 Lt. Vietos projektas įgyvendintas pagal ,,Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimo priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto darbai buvo vykdomi nuo 2012 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendintas dar ir projektas „Gėluvos kaimo bendruomenės patalpų remontas“, kurio vertė 27500,00 Lt.  Dėka šių projektų naujam gyvenimui prikeltas buvęs Gėluvos pradinės mokyklos pastatas, kuris nuo šiol taps dar vienu bendruomenės traukos centru. Padėkojo visiems, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo. Daug gražių žodžių, palinkėjimų išgirdome iš svečių: LR Seimo narių Edmundo Jonylos, Gintauto Mikolaičio, Raseinių rajono Mero Algimanto Mielinio, administracijos direktoriaus Jono Kurlavičiaus, Ariogalos seniūnijos seniūno Juozo Labanausko, Raseinių rajono Vietos Veiklos Grupės pirmininko Vinco Blinstrubo, bendruomenių sąjungos pirmininkės Loretos Sirvidienės, LSDP Raseinių skyriaus pirmininko Antano Kilčiausko, Liberalų sąjūdžio Raseinių skyriaus pirmininko Nerijaus Jarilino, kuris perdavė ir Europos Parlamento nario Antano Guogos palinkėjimus. Susirinko gan gausiai kaimyninių bendruomenių atstovai. Draugai iš kaimyninio Kėdainių rajono atvyko su Sirutiškio vaikų kapela „Siručiukai“. Muzikinį sveikinimą atliko ir Raseinių Meno mokyklos Ariogalos filialo mokiniai.
 
Projektų nauda kaimui tikrai didelė. Nors jų parašymui ir įgyvendinimui reikia ir daug pastangų, bet džiaugiamės, kad Gėluvos kaimo bendruomenės taryba su pirmininku Jonu Vazgiu priešakyje dirba tikrai puikiai. Projekto ‚vaisiais“ gardžiuojamės visi bendruomenės nariai. Tradiciškai kiekvieną Gėluvos kaimo bendruomenės šventę remia daugybė rėmėjų, be kurių neapsieita ir šiuokart. Dėkojame, kad galėjome po konferencijos pasivaišinti ir pasiklausyti grupės „StakBet“ atliekamų dainų.
 
Eglė Jankauskaitė
Gėluvos kaimo bendruomenės narė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija