Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Adventinė popietė Ariogalos gimnazijoje

Ariogalos gimnazijos taryba turi gražią tradiciją – kasmet organizuoti adventinę popietę bendruomenei. Susirinkusius prie šventinės eglutės maloniai nuteikė sakralinės muzikos atlikėjų „Giesmelė“ ir jų vadovės Laimutės Neverdauskienės atliekama daina, pirmininkės Danguolės Stirbienės ir Seimo nario Gintauto Mikolaičio padėjėjo  Lino Bielskio nuoširdūs sveikinimai, direktoriaus Arvydo Stankaus  kalėdiniai linkėjimai.
 
Klebonas Gintautas Jankauskas kreipėsi į bendruomenę skaitiniais iš Šventojo rašto, pašventino kuklų kalėdinį šventės stalą, palinkėjo visiems stiprybės ir sveikatos. Klebonas visiems dovanojo sveikinimo atvirutes ir Katalikų kalendorius.
 
Laužėme plotkeles linkėdami vienas kitam žmogiškųjų vertybių.
 
Marytė Kvietkuvienė
Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija