Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos ligoninė sulaukė svečių

Šv. Kalėdos – tai laikas, kai žodžiai virsta gerumu, nuveikti darbai – padėkomis. Tai laikas, kai užbaigiame tai, ką pradėjome, pamąstome apie tai, ką darysime. Tai laikas, kai draugai prisimena draugus, kaimynai spaudžia ranką kaimynams, ištiesia ranką vargstančiam žmogui.
 
Jau visas dešimtmetis kai LR Seimo narys su žmona Danute adventiniu laikotarpiu lanko ligonius, neįgaliuosius. Metams baigiantis jie apsilankė Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninėje, kuriai vadovauja Liudas Kavaliauskas. Susitikime su administracijos darbuotojais, išklausytos bėdos, pasidžiaugta, jog jau pradėtas renovuoti ligoninės pirmas aukštas nuveiktais darbais. Vadovas negailėjo gerų žodžių ligoninės kolektyvui, dirbančiam nuoširdžiai ir profesionaliai.
 
Pabendrauta su ligoninės personalu ir pacientais. Jiems svečiai įteikė kalėdinių dovanėlių. Ligoninės pacientai dėkojo Seimo nariui už parodytą dėmesį, kasmetinį apsilankymą. Kartu pasidžiaugė, jog ligoninėje pavyzdingai švaru, puiki priežiūra, skanus maistas, įrengtas liftas.
 
Ariogalos palaikomojo gydymo ligoninėje šv. Mišias ligoniams aukojo Ariogalos Šv. Archangelo Mykolo parapijos klebonas Gintautas Jankauskas. Po to Ariogalos gimnazijos mokiniai su savo tikybos mokytoja surengė šventinį koncertą. Pabūti su slaugomais ligoniais, palinkėti sveikatos atvyko ir Ariogalos parapijos Carito“ narės.
 
Seimo narys Edmundas Jonyla padėkojo ligoninės kolektyvui už nuveiktus darbais, už ryžtą, įgyvendinant sveikatos naujoves, o klebonui Gintautui Jankauskui – už gebėjimą suvienyti, suburti visus bendrai maldai ne tik bažnyčioje, parapijos namuose, bet ir ligoninėje.
Tvyrojo kalėdinis džiaugsmas, artumas ir meilė šalia esančiam.
 
Diana Kaupaitienė 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija