Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

GĖLUVOJE NUPINTAS ADVENTO VAINIKAS

Saulėtą ir ramią gruodžio popietę, į Gėluvos bendruomenės namus rinkosi senjorai ir auksinis jaunimas iš Gėluvos ir aplinkinių kaimų.
 
Popietę pradėjo kaimyninio Kėdainių rajono Pernaravos miestelio šeimyninis trio, skaitydamos jautrias ir melodingas eiles, pynė  Advento vainiką – tai savotišką kalendorių, ženklinantį artėjančią Kalėdų šviesą – iš pradžių uždegė vieną žvakę, paskui dvi, tris ir keturias.   
 
Skaitovės nuostabiai jautriais ir prasmingais žodžiais apibūdino senjorus, pavargusius nuo žiaurių gyvenimo smūgių ir beviltiškai negailestingo likimo, išsiilgusius paprastų, bet gerų ir švelnių žodžių, žmogiško bendravimo ir atjautos.  O joms dainuojant ne vienas sėdintis salėje pritarė ir susimąstė apie gyvenimo rudens tuštybių mugę, nurijo karčią skaudžios praeities skausmo ašarą…
 
Į popietę atvyko Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas. Taip pat susitikti su žmonėmis atkako  LR Seimo nario Edmundo Jonylos padėjėja, Raseinių rajono tarybos narė Diana Kaupaitienė, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas, aktyvus bendruomenės veikėjas, kaimo žmonių numylėtas, paprastų žmonių bėdas suprantantis ir jiems talkinantis, gerbiamas Jonas Vazgys.
 
Savo šilta kalba žmones apjungė, padrąsino bendravimui ir savitarpio supratimui. Jis sakė paprastus, bet labai žmogiškus ir jautrius žodžius, kad adventiniu laikotarpiu baigiasi bendruomenėje vykdyta akcija ,,Šiltos Kalėdos”, kurios metu buvo mezgamos kojinės, pirštinės ir jas numatyta dovanoti tiems, kuriems labiausiai reikia. Pasidžiaugta,kad dalis mezginių pasiekė mugę prezidentūros kiemelyje ir surinktos lėšos dovanotos vaikų namams.
 
Padėkota akcijoje dalyvavusioms: Irenai Jankauskienei, Genei Samkuvienei, Aldonai Sibitienei, Bronislavai Jonaitienei, Danatai Matulevičienei, Marytei Korosienei, Zitai Giedraitienei, Ritai Kaženauskienei, Rūtai Eimutienei, Renatai Leskauskienei, Teresei Valienei. Mezginius numatyta  išdalinti iki Naujųjų Metų.
 
Šventės metu prisiekė ir į bendruomenės narius priimti keletas senjorų jau perkopusių 70 ir 90 metų slenkstį.
 
Klebonas kun. Gintautas Jankauskas skaitė maldas, laimino susirinkusiuosius, savo pamoksle sakydamas prasmingus žodžius, kad maldoje slypi stiprybė, reikia atjausti ir atleisti savo artimui, kaimynui ir netgi sau.. Ir  tau bus atleista. Susirinkusiems dovanojo po kalėdaitį, ragindamas visus laužti kalėdaitį ir vienas kitam pasakyti po palinkėjimą.
 
Klebonas pažadėjo, kad Kūčių vakarą jis tikinčiųjų lauks Ariogalos bažnyčioje, kartu malda sutikti beprasidedančias Kalėdas. Bernelių Šv. Mišias klebonas aukos 21 val.
 
Diana Kaupaitienė džiaugėsi  mūsų Gėluvos kaimu ir išradingais, darbščiais bei nagingais žmonėmis. Sveikino susirinkusiuosius su artėjančiomis šventėmis.
 
Pasibaigus oficialioms kalboms, svečiai ir senjorai susėdo prie apvalaus stalelio, kur vaišinosi žemuogių arbata, kūčiukais, bei saldžiais traškučiais. Šiltai diskutavo žmonėms rūpimais klausimais. Bičiuliškai šnekučiavosi.
 
Gėluvos bendruomenė ir jos gerbiami senjorai sveikina viso rajono senjorus, su artėjančiomis šventėmis, linki paprastos žmogiškos laimės, sielos ramybės, sveikatos.
 
Linksmų ir laimingų artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 2015 Metų!
 
Zita Vazgienė
Geluvos bendruomenės tarybos narė      

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija