Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Iškilmė bažnyčioje

2015 m. spalio 10 d. vakarą Lesčių parapija šventė titulinius Dievo Apvaizdos atlaidus.  Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Lesčių parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Tą vakarą šv. Mišiose dalyvavo Lesčių ir Ariogalos parapijų tikintieji.

Klebonas G. Jankauskas pamokslo metu akcentavo tikėjimo svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jis sakė: ”Ar mes iš šių mielų šventovių, nuoširdžiai pasimeldę, neišeiname švaresni savo siela, tyresni savo mintyse, daugiau meilės pajutę Dievui ir žmonėms, tvirtesni gyvenimo sunkumuose? Dievo Apvaizdos paliepimas šiandien mums yra toks: pažinti Kristų, liudyti Kristų, gyventi pagal Dievo duotus įsakymus ir būti šviesa šiame  chaoso pasaulyje”.
 
Po šv. Mišių režisierius Arūnas Kazlauskas pristatė audiovizualinį performansą “Septintoji diena”.  Gal septintoji diena tęsiasi iki šiol? Per šešias dienas Dievas sukūrė Tobulą pasaulį. Septintą dieną jis ilsėjosi, gėrėdamasisis savo didingu kūriniu. Kuo per šią begalinę septintąją dieną virto žmogui patikėtas Tobulas Pasaulis?
 
Performansas “Septintoji diena”
Spalio 10 dieną performansu Lesčių Dievo apvaizdos bažnyčioje baigėsi Raseinių rajono kultūros centro projekto “Menas kultūros paveldo objektuose” renginiai.
 
Projektas prasidėjo gegužės 23 dieną Ugionių bažnyčioje . Daugelis tą dieną ten apsilankiusių tikriausiai dar prisimena ekspresyvų japonės Kyrie Oda šokį, taip pat įdomias grupės “Miglaukas” muzikines kompozicijas ir kitus atlikėjus. Paskutinis šio ciklo renginys - tai vėl įvairių šiuolaikinių menų sintezė – vaizdo instaliacija, muzika, teatras jaukioje dviejų šimtų metų senumo medinės bažnytėlės erdvėje. Atlikėjai – audiovizualinio meno grupė “Bionics” (Kaunas), skaitovė Simona Zalensienė ir atlikėjas Mindaugas Suchockas (bansuri fleita, grupė “Sovijus”). Žinoma,  perteikti šio pasirodymo įspūdžius būtų tikrai nelengva, nes šiuolaikinio meno suvokimas yra labai individualus, jis neteigia kokios nors vienos absoliučios ir  priimtinos (pageidaujamos) tiesos. Šis performansas - tai greičiau jo kūrėjų  daugiaprasmė vizija apie pasaulio, ar vieno iš mums suvokiamų pasaulių atsiradimą ir jo neprognozuojamą kaitą iki susinaikinimo ir naujo gimimo.
Kitas klausimas – ar šiuolaikinio meno projektai ras savo auditoriją mūsų rajone? Kuklių bandymų pristatyti įvairias šiuolaikinio meno formas buvo ir anksčiau, pakanka prisiminti neseniai Raseiniuose vykusį renginį “Prabylančios miesto erdvės”, kuris taip pat buvo dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Nors, iš kitos pusės, tikriausiai neverta dėl to net diskutuoti, nes kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena, turi pasirinkimo laisvę, ir kažkas turėtų suteikti jam galimybę įvertinti skirtingus meno žanrus. Užtikrinti tokią galimybę ir yra kiekvienos save gerbiančios kultūros institucijos misija.
Projekto vadovas Arūnas KAZLAUSKAS

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija