Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pražydusi širdies gėlė

Žmogaus jausmų, širdies ir sielos grožio į delnus neįdėsi, tai padaryti galima jį priglaudus prie savo krūtinės, pajutus dviejų širdžių plakimą. Daug jausmingų pasisakymų ir sveikinimų skambėjo spalio 18 dieną Ariogalos kultūros namuose vykusioje poezijos popietėje, kur buvo sutikta poeto, Nepriklausomų rašytojų sąjungos nario Juozo Mickevičiaus jau šeštoji poezijos knyga „Širdies gėlė“. Poetas mylimas ir laukiamas ne vien tik Ariogalos padangėje, retas savaitgalis, kad jis nedalyvautų susitikimuose ir kitose Lietuvos vietose. Šiltai šeštoji poezijos knyga buvo sutikta Kaune, kur susirinko daug Nepriklausomų rašytojų sąjungos narių, poeto draugų, buvusių bendradarbių.
 
Sutiktuvių šventėje dalyvavo butkiškiečiai Bronė ir Česlovas Radvilavičiai. Česlovas su Juozu jau senokai yra sudarę gražų ir smagų duetą. Juozas visada nuotaikingai, meniškai, artistiškai deklamuoja, skaito savo kūrybos nuostabias eiles, o Č.Radvilavičius groja armonika nuotaikingas melodijas, kai kurias sukurtos pagal poeto eiles. Tarp skaitomų eilių ir pasisakymų skambėjo ne tik dainos, bet ir Č.Radvilavičiaus armonikos garsai. Apie poeto nuostabią lyrinę poeziją kiek plačiau kalbėjo Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Vytautas Šulskis. Knygos sutiktuvių renginį vedė ir poeto eiles skaitė kultūros specialistė Rasa Sadauskienė.
 
Dvasingą linkėjimą, sveikinimą poetui pasakė Ariogalos klebonas Gintautas Jankauskas sakydamas:„Keturiasdešimt metų jūs gydėte ir mažinote fizinį kūno skausmą, o dabar talentu, nuostabiomis savo kūrybos eilėmis gydote žmonių sielas, jas keliate prie aukštesnių dvasinių vertybių.“ Mokytoja Dolorosa Berteškaitė perskaitė savo kūrybos eilėraštį, kurį paskyrė gerbiamam poetui, palygino jo lyrinę poeziją su Maironio kūryba.
 
Dauguma sveikinusiųjų reiškė nuomonę, kad jei poetas daugiau kaip keturiasdešimt metų nebūtų praleidęs prie operacinio stalo, gal Lietuva ir Raseinių kraštas turėtų antrą Maironį.
 
Knygos sutiktuvių šventėje poetą sveikino ne tik ariogališkiai, bet ir jo gimtosios Butkiškės kaimų bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis, Gėluvos kaimų bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys. Savo eilėmis linkėjimus išsakė taip pat Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Alfonsas Vaičiulis. Prie sveikinusių prisidėjo ir Raseinių literatų klubo „Dubysa“ pirmininkė Danguolė Peckuvienė, paupiškis Nikolajus Majevskis. Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus sveikino ir džiaugėsi, kad jo mokykla gali pasigirti sąsajomis su poetu. Ansamblio „Radasta“ kolektyvas, Renata Aleksiejienė bei R.Sadauskienė taip pat dėkojo ir džiaugėsi, kad poetas myli Ariogalą.
 
Visus sveikinusius poetas nuoširdžiai glaudė prie savo dosnios širdies, iš kurios išaugo ta nuostabi širdies gėlė, nuoširdžiai dėkojo visiems atvykusiems į knygos sutiktuves. Taip pat – Seimo nariams Edmundui Jonylai ir Dariui Ulickui, padėjusiems išleisti knygą.
 
Pranas LAURINAVIČIUS

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 06 15
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija