Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina,
Neklausk, kas mes.
Mes – laisvė ir kova!
Praeisime visur kaip aidas, kaip daina
Ir kada nors palaimins mus-
Tėvynė Lietuva...
 

Takas pas partizanus ...

Istoriją kuria nedidelės žmonių grupės. Nei didelė, nei kūrybinga asmenybė neįsitvirtintų istorijoje, jei nebūtų paprasto žmogaus. Žmogus kuria akimirką ir kiekviena iš jų savaip svarbi, savaip skaudi. Tautos istorija neturėtų tąsos, jei nebūtų savo žemę mylinčių žmonių. Vienas iš tokių šalies patriotų yra Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas Andrius Bautronis. Jis kartu su jaunaisiais šauliais ir kitais Ariogalos gimnazijos bendruomenės nariais 2010 m. atstatė partizanų bunkerį Daugėliškių miške. Ši idėja jam kilo po susitikimo su partizanu, Laisvės kovų dalyviu, Jonu Kadžioniu – Bėda, šiuo metu gyvenančiu Ukmergės r. Po penkerių metų Ariogalos gimnazistai, vadovaujami mokytojo Andriaus Bautronio, gavę lėšų iš JAV lietuvių Tautos fondo bei pasitelkę miestelio bendruomenę, įrengė Daugėliškių miške taką, supažindinantį su mūsų tautos pasipriešinimo okupacijai istorija...
 
Spalio 16 d., penktadienį, Raseinių rajono Ariogalos gimnazija drauge su Lietuvos šaulių sąjunga kvietė į Pažintinio tako Daugėliškių miške, skirto partizaninio karo istorijai, atidarymo iškilmes. Svečiai rinkosi į gimnaziją, užsiregistravę lankėsi muziejuje, bendravo vieni su kitais. Atvyko beveik 300 dalyvių, tarp kurių dauguma moksleivių ir jų pedagogų iš įvairių Lietuvos vietų. Taip pat dalyvavo Raseinių rajono meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Seimo nariai ir kiti garbingi asmenys. 12 val. mokyklos kieme nusidriekė kolona, kuri paskui Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestrą pajudėjo  į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Mišias aukojo du kunigai: parapijos klebonas Gintautas Jankauskas ir Lietuvos šaulių sąjungos kapelionas Tomas Karklys. Šv. Mišių pabaigoje Ariogalos gimnazijos bendruomenė garbingo jubiliejaus proga pasveikino Eugenijų Urboną, 5 laidos abiturientą, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininką. Išėję iš bažnyčios žmonės sėdo į autobusus ir vyko į Daugėliškių mišką.
 
Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius, gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, politinių kalinių ir tremtinių  Sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas ir mokytojas Andrius Bautronis perkirpo tradicinę juostelę ir atvėrė  taką lankytojams. Pažintinis takas tęsiasi  apie 3 kilometrus, juo eidami dalyviai aplankė Daugėliškių miško bunkerį, archyvo vietą,  1945 m. Jaugelio būrio partizanų žuvimo vietą (šiais metais čia pastatytas tipinis LGGRTC atminimo ženklas). Šioje vietoje žuvo  partizanai: Antanas Jaugelis-Urbšys, Henrikas Jaloveckas-Klevas, Stasys Jaloveckas-Beržas, Viktoras Nagreckas-Dainius. Čia sustojo visi susirinkusieji. Atrišti simbolinę juostelę nuo paminklo buvo pakviestas partizanų ryšininkas  Albinas Kęstutis Bersėnas,  taip pat žuvusio partizano sūnėnas Viktoras Nagreckas ir Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Parapijos klebonas Gintautas Jankauskas pašventino paminklą. Kalbėjo Raseinių rajono savivaldybės atstovai, Seimo nariai, kiti svečiai. Padėkas už pagalbą įrengiant pažintinį taką įteikė renginio organizatoriai: gimnazijos direktorius Arvydas Stankus ir jaunųjų šaulių vadas Andrius Bautronis. Buvo išsakyta daug gražių padėkos žodžių už anų dienų atminties saugojimą, už jaunimo patriotinį ugdymą, už nutiestą taką... Prasmingai nuskambėjo  A. Bautronio žodžiai: „Paminklai ilgainiui taps nebylūs, jei jų nepastatysime ir savo širdyse...“
 
Šventės vedėjai visus pakvietė į Kęstučio Bersėno sodybą, kur skambėjo partizanų dainos, tęsėsi pokalbiai, diskusijos. Šaulių sąjunga vaišino arbata ir labai skania kareiviška koše...
 
Zita  ANDRIJAITIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija