Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

 
Sausio 13 – osios įvykiai mums, jaunąjai kartai, tai jau istoriniai faktai. Mes nestovėjome toje minioje, kovonjančioje už Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau mes niekada nenustosime dėkoti tiems didvyriams, kurie, galvodami apie mūsų ateitį, nepabūgo tik su tikėjimu ir meile Tėvynei stoti prieš ginklu grąsinantį priešą. Mes visada juos atsiminsime.
 
Kiekvienais metais šios nakties įvykiams pagerbti Vilniuje yra organizuojamas tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“. Jau ne pirmą kartą į šį bėgimą vyksta ir Ariogalos 13 kuopos šauliai su vadu Andriumi Bautroniu. Šiais metais į XXV tradicinį bėgimą sausio 9 dieną taip pat išvyko nemažas būrelis jaunųjų šaulių.
 
Prie Antkalnio kapinių padėję gėlių ant žuvusių Lietuvos gynėjų kapų bėgimo dalyviai finišavo šalia televizijos bokšto. Simbolinis 9 kilomentrų takas subūrė daugybę patriotiškų žmonių, kurie savo ryžtingumu ir ištverme, suvažiavo pagerbti savo tautos didvyrių. Padėkos žodžiai niekada nenutils mūsų lūpose, o širdyje visada rusens ugnis, primindama, kad mūsų valstybė gyva, kol gyva mūsų istorija ir pagarba jai.
 
Sausio 13 – tą dieną taip pat vyko paminėjimas miestelio centre. Prieš šv. Mišias Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo parapijoje po miestelį pasklido jaunieji šauliai, gyventojams dovanodami po neužmirštuolės žiedą – Lietuvos laisvės gynėjų dienos simbolį. 17 valandą miestelio gyventojai dalyvavo šventose Mišiose, kuriose buvo meldžamasi už  žuvusius tą naktį žmones. 14 aukų, kurie specialiesiems daliniams užimant Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, gynė tai, kas mums visiems svarbiausia – Tėvynę, – net nenumanė, kad tai jų paskutinis padarytas darbas. Paskutinis, tačiau visai Lietuvai labai reikšmingas – jų krauju, ryžtu, užsidegimu ir drąsa dabar galime džiaugtis, gyvendami laisvoje valstybėje.
 
18 valandą tautinę giesmę sugiedoti, pagerbti tylos minute žuvusius, pasiklausyti Ariogalos miesto kapelos atliekamų dainų žmonės rinkosi Ariogalos kultūros namuose. Savo mintimis ant scenos dalijosi Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė, Raseinių r. Tarybos narys Andrius Bautronis. Renginį vedė bei kiekvieną dainą patriotiškai žodžiais palydėjo Ariogalos 13 kuopos jaunieji šauliai – Patricija Stašinskytė ir Lukas Noreika.
 
Nors lauke žiema puošia kiekvieną miestelio kampelį, tačiau prie laužo susirinkusiesiems joks šaltukas nebuvo baisus. Visus supo pakili nuotaika, skambėjo patriotinės dainos. Žmonės dar negreitai pradėjo skirstytis.
 
Sausio 13 – oji – viena reikšmingiausių datų, saugomų kiekvieno lietuvio širdyje. Mūsų dienos skaičiuoja vos 25 metus nuo tos tragiškos nakties, kai buvo apginta mūsų nepriklausomybė. 25 metai, kai mūsų lūpose garsiai ir drąsiai skamba, kad esame laisvi. Keturiolika žuvusiųjų, šimtai sužeistųjų, tos lietuvių minios, kovojusios už savo valstybę ir jos ateitį, buvo yra ir liks mūsų vertybė. Mes niekada jūsų nepamiršime. Mes niekada nepamiršime, kodėl ir kaip esame laisvi.
 
Algimantė  AMBRULAITYTĖ
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2019 07 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija