Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Malda vainikavo kelionę į Šiluvą

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį, 28 dieną, nuo Ariogalos bažnyčios pajudėjo autobusas Katauskių gyvenvietės link. Pagrindinis tiklas – piligriminis žygis į Šiluvą, meldžiantis už Lietuvos laisvę, partizanus, kovotojus, signatarus, puoselėtojus.

 
Visa grupelė piligrimų, išlydėjus Ariogalos klebonui Gintautui Jankauskui, su geriausiomis emocijomis pajudėjo į pradžios tašką. Ten teko pabendrauti su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.
 
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius piligriminio žygio metu vedė Rožinio maldą, kiekvieno piligrimo lūpose nenutilo Viešpaties šlovinimas, giesmės, plėvesavo bažnytinės vėliavos. Kilometras keitė kilometrą, o nuovargio nėvieno veide nebuvo matyti. Žmonės turėjo galimybę atlikti išpažintį, asmeniškai pabendrauti su kunigu.
 
Prie kiekvienos stoties – Jėzaus gyvenimo svarbiausios akimirkos. Kunigas  Povilas Narijauskas sukalbėjo maldą, perskaitė  Evangelijos ištrauką. Giesmė keitė giesmę ir nė nepajutome, kaip prieš mus tolyje išniro Šiluvos katedra.
 
Diena prabėgo kaip vėjo gūsis, papuošta saulės spinduliais. Nueiti 7,5 kilometrai, aplankyta Šiluva, bažnyčia, koplyčia – tai diena, kuri dar ilgai kirbens širdutę. Malda, giesmė – tai Dievo šlovinimas, Viešpaties, kuris padovanojo ramybę, harmoniją kiekvienam piligrimui.
 
Jau nuo rugsėjo 7 dienos Šiluvoje prasideda Šilinių atlaidai – šventė, kuri suburia visus tikinčiuosius vienoje vietoje – bažnyčioje, po Dievo malonės stogu. Kviečiame visus aplankyti Šiluvą ir sudalyvauti artėjančioje iškilmėje.
 
Algimantė  AMBRULAITYTĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 11 07
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija